Akadémia daňových poradcov si cení Váš názor.
Vopred ďakujeme za Vašu reakciu. Uvítame akékoľvek otázky alebo pripomienky.

Kontaktné údaje

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava
Slovenská republika
31644449
2020462345
SK2020462345

Neváhajte nás kontaktovať