Aktualizácia Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku v roku 2017

95,00 € | webinár 83,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Príďte sa zoznámiť s najvýznamnejšími zmenami, ku ktorým došlo aktualizáciou Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku v roku 2017, jednak v samotnom texte tejto zmluvy ako aj v Komentári k tejto zmluve.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.Dátum konania

12. december 2017 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 11. december 2017

Lektorka: Ing. Dana Slivková, PhD. - FR SR, Oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania, Odbor daňovej metodiky


Program seminára je zameraný na obsah aktualizácie Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku v roku 2017:

-  Riešenie určitých hybridných nesúladov – úprava článku 1, 4, 23 A, 23 B Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku a Komentára k článku 1, 4, 23 A, 23 B

-   Problematika zdaňovania príjmov plynúcich z prevádzkovania lodí a lietadiel v medzinárodnej doprave – úprava článku 3, 6, 8, 13, 15, 22 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku a Komentára k článku 3, 6, 8, 13,15, 22

-  Predchádzanie zneužívania zmlúv – úprava názvu zmluvy a preambuly, úprava článku 3, 4, 10, 13, 23 A, 23 B, 29 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku a Komentára k článku 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 23 A, 23 B, 24, 29

-   Zamedzenie úmyselnému vyhýbaniu sa vzniku stálej prevádzkarne -  úprava článku 5 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku a Komentára k článku 5

-   Zlepšenie riešenia sporov - úprava článku 25 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku a Komentára k článku 25


V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava. Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté