Aplikačné problémy pri uplatňovaní pravidiel DPH v oblasti reťazových transakcií

90,00 € | webinar 72,00 €
72,00 € | price for member of SKDP
Add to cart

Uzávierka registrácie: osobná účasť 7.12. / online účasť 11.12.2023 

OZNÁMENIE: Zmena termínu konania na 12.12.2023

Seminár bude zameraný na riešenie aplikačných problémov v súvislosti s reťazovými transakciami v rámci Spoločenstva v kontexte nových pravidiel schválených pre túto oblasť tzv. „Quick-Fix“ úpravami smernice o DPH, platnými od roku 2021. Vzhľadom na úzku prepojenosť pravidiel  pre reťazové transakcie  s pravidlami upravujúcimi  problematiku IČ DPH kupujúceho pre uplatnenie oslobodenia od dane pri cezhraničných dodávkach, bude aj táto téma zaradená do predmetného seminára.

Lektori: Ing. Eva Mihálová, JUDr. Filip Richter (MFSR)

UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke.
Zo seminára bude zhotovený záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii do 19.12.2023.

Event date

12. December 2023 - 09:00 - 15:00

Deadline

Monday 11. December 2023

Program:

a.       Úvod do problematiky reťazových transakcií

b.       Právny základ pre reťazové transakcie

c.        Jednotlivé druhy reťazových transakcií - podmienky a pravidlá aplikácie, ako aj praktické príklady

d.       Identifikačné číslo pre daň kupujúceho ako podmienka pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru v rámci Spoločenstva

e.       Priestor na otázky


Where

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Add to cart