ČASOPIS: Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov

0,00 €
Pridaj do košíka
Dovoľujeme si Vám predstaviť Bulletin SKDP, ktorý vytvára platformu na odbornú diskusiu a kladie prísne nároky na autorov príspevkov, ktoré prechádzajú recenzným konaním. Aj preto sme zvolili charakteristiku „časopis pre odbornú verejnosť a vedu“. Veríme, že takto vysoko postavenú pomyselnú latku budeme pravidelne zdolávať a náš bulletin si nájde svoj okruh čitateľov a získa si priazeň autorov, a to nielen spomedzi daňových poradcov, ekonómov a právnikov, ale tiež z radov štátnej a finančnej správy, súdov a akademickej sféry.

Dátum konania

Dovoľujeme si Vám predstaviť Bulletin SKDP, ktorý vytvára platformu na odbornú diskusiu a kladie prísne nároky na autorov príspevkov, ktoré prechádzajú recenzným konaním. Aj preto sme zvolili charakteristiku „časopis pre odbornú verejnosť a vedu“. Veríme, že takto vysoko postavenú pomyselnú latku budeme pravidelne zdolávať a náš bulletin si nájde svoj okruh čitateľov a získa si priazeň autorov, a to nielen spomedzi daňových poradcov, ekonómov a právnikov, ale tiež z radov štátnej a finančnej správy, súdov a akademickej sféry.

Prvé číslo bulletinu Slovenskej komory daňových poradcov - nájdete tu.
Časopis je v elektronickej podobe bezplatný a je určený širokej odbornej ale aj laickej verejnosti. 
Ak máte záujem o bezplatný odber elektronickej verzie, VLOŽTE PRODUKT DO KOŠÍKA.
Ako daňový poradca sa registrujte len v prípade, ak chcete časopis doručovať na inú e-mailovú adresu ako je evidované v registri SKDP.
Ak máte záujem o tlačenú verziu, môžete si ju objednať na adrese asistent@skdp.sk za cenu 10 eur s DPH/kus.

Prajeme Vám príjemné čítanie
Pridaj do košíka