ČASOPIS: Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov

0,00 €
Pridaj do košíka

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

dovoľujeme si Vám predstaviť pilotné číslo Bulletinu SKDP. Naše ambície neskrývame, sú vysoké. Chceme vytvoriť platformu na odbornú diskusiu a klásť prísne nároky na autorov príspevkov, ktoré budú prechádzať recenzným konaním. Aj preto sme zvolili charakteristiku „časopis pre odbornú verejnosť a vedu“. Veríme, že takto vysoko postavenú pomyselnú latku budeme pravidelne zdolávať a náš bulletin si nájde svoj okruh čitateľov a získa si priazeň autorov, a to nielen spomedzi daňových poradcov, ekonómov a právnikov, ale tiež z radov štátnej a finančnej správy, súdov a akademickej sféry.

Jozef Danis, prezident SKDP

Dátum konania

Prvé číslo bulletinu Slovenskej komory daňových poradcov - nájdete tu.
Časopis je v elektronickej podobe bezplatný a je určený širokej odbornej ale aj laickej verejnosti. 
Ak máte záujem o bezplatný odber elektronickej verzie, VLOŽTE PRODUKT DO KOŠÍKA.
Ako daňový poradca sa registrujte len v prípade, ak chcete časopis doručovať na inú e-mailovú adresu ako je evidované v registri SKDP.
Ak máte záujem o tlačenú verziu, môžete si ju objednať na adrese asistent@skdp.sk za cenu 10 eur s DPH/kus.

Prajeme Vám príjemné čítanie
Pridaj do košíka