Cyklus webinárov súvisiacich s aktuálnou situáciou Covid-19

48,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Cyklus 4 webinárov súvisiacich s aktuálnou situáciou, prednášajúca lektorka RNDr. Jana Motyčková.

Dátum konania

26. marca 2020 - 09:00
9. apríla 2020

Posledný deň na prihlásenie

streda 25. marca 2020

Cyklus 4 webinárov od 26.3.2020 do 9.4.2020

 

I.                 Webinár - Aktuálne situácie u zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom z hľadiska pracovnoprávneho a z hľadiska pokrytia dávkami (stav pred prijatím opatrení)

         Štvrtok 26.3.2020 od 9.00 do 12.00, prestávka 10.30-10.45

         Program:                                                                          

1.    Prekážky na strane zamestnanca

-         OČR z dôvodu uzatvorenia škôl

-         Zamestnanec v karanténe

-         Práceneschopnosť zamestnanca

-         Odmietanie práce z dôvodu obáv z koronavíruru

2.    Možnosti pri uzatvorení prevádzky alebo obmedzení činnosti zamestnávateľa

-         Zmena druhu práce a home office – podmienky

-         Dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi

-         Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas

-         Možnosti nariadenia alebo dohodnutia dovolenky, hromadné čerpanie, termíny, zamestnanci bez dovolenky

-         Prekážka na strane zamestnávateľa

-         Úpravy pri nerovnomernom rozvrhnutí a pri konte pracovného času

3.    Kombinácie a príklady

-         Ošetrovné a súčasne PN

-         Dovolenka vs  OČR, PN, karanténa, sviatok

-         Home office vs. OČR, PN

-         Prekážka na strane zamestnávateľa vs. OČR, PN, dovolenka

-         PN, OČR a viac právnych vzťahov

4.    Dohodári

  

II.                Konzultačný webinár k témam webináru I., odpovede na zaslané otázky a najaktuálnejšie schválené opatrenia

Piatok 27.3.2020 od 9.00 do 11.00

Program:

1.      Zodpovedanie dodatočných otázok k 1 webináru

2.      Najaktuálnejšie informácie schválené 25.3.2020

Otázky je vhodné zaslať vopred

 

III.              Webinár - Aktuálne prijaté opatrenia v súvislosti s koronavírusom v mzdovej, personálnej oblasti, v oblasti poistného a dávok sociálneho poistenia

 Termín:  štvrtok 2.4.2020 od 9.00 do cca 11.00

Program:                                                                          

1.  Novela Zákonníka práce (zrejme schválená v NR SR 1.4.)

2.  Opatrenia na udržanie zamestnanosti – podmienky preplácania náhrady pri prekážkach práci

3. Diskusia, vrátane odpovedí na otázky k minulým témam


 

IV.              Konzultačný webinár k témam webináru III., odpovede na zaslané otázky a najaktuálnejšie schválené opatrenia

               Termín: štvrtok 9.4.2020 od 9.00 do 11.30

-         Upresnenie informácií k prijatým opatreniam

-         Odpovede na zaslané otázky. Otázky je vhodné zaslať vopred


Prihlasovanie je uzavreté