Dane komplexne - časť DPH

390,00 € | webinár 390,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Žiadny daňový poradca neobíde daň z pridanej hodnoty. Neobíďte ju ani Vy! Tieto semináre sú základnou súčasťou prípravy na skúšky daňového poradcu. S našimi lektormi spoznáte DPH podrobne.
Semináre sú súčasťou prípravy ku skúškam daňových poradcov. Zároveň sú však semináre vhodné aj pre širokú verejnosť - pre všetkých, ktorí sa chcú dokonale orientovať vo svete daní.
Semináre nie sú určené pre začiatočníkov.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na semináre možný len pre prihlásených.

Dátum konania

4. októbra 2019 - 08:00 - 14:30
9. novembra 2019 - 08:00 - 14:30

Posledný deň na prihlásenie

streda 2. októbra 2019
Semináre z oblasti DPH sú jednou z častí cyklu seminárov "Dane komplexne", ktoré slúžia predovšetkým ako príprava ku skúškam daňových poradcov.
Časť "Daň z pridanej hodnoty" pozostáva zo štyroch seminárov.

Harmonogram seminárov:
04.10. DPH teória I. Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zuziková
05.10. DPH teória II. Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zuziková
08.11. DPH teória III. Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zuziková
09.11. DPH príklady Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zuziková

V cene seminárov sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava. Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté