DANE KOMPLEXNE

1 440,00 € | webinár 1 390,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov vo svete daní? S naším cyklom seminárov to zvládnete! Získate prehľad vo všetkých témach a oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových poradcov.
Lektormi sú najmä zamestnanci MF SR, FR SR a členovia SKDP, ktorí spolupracujú aj na zostavovaní skúšobných otázok. 
Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava ku skúškam daňových poradcov. Zároveň ho však ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, ktorí sa chcú dokonale orientovať vo svete daní.
Semináre nie sú určené pre začiatočníkov.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na semináre možný len pre prihlásených.

Dátum konania

15. apríla 2020
23. mája 2020

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 13. apríla 2020

Cyklus seminárov je rozdelený do šiestich oblastí, ktoré obsahovo kopírujú sylaby ku skúškam na získanie Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva. Absolvovaním celého cyklu seminárov získate ucelený prehľad informácií potrebných na výkon daňového poradenstva.

UPOZORNENIE: V prípade, ak budú zakázané akcie formou stretávania sa, prebehne školenie on-line formou - budeme Vás vopred informovať.

Harmonogram seminárov:

15. apríla

streda

Dane komplexne (Podvojné účtovníctvo)

Horváthová Mária (MF SR)

21. apríla

utorok

Dane komplexne (Príklady z účtovníctva)

Cvečková Mária (audítor)

22. apríla

streda

Dane komplexne (Spotrebné dane)

Fuleová Zuzana (MF SR)

24. apríla

piatok

Dane komplexne (Daň z príjmov - teória DzP PO)

Horniaček Peter (MF SR) 

25. apríla

sobota

Dane komplexne (Daň z príjmov - teória DzP FO)

Brnová Miroslava (MF SR)

28. apríla

utorok

Dane komplexne (Daňový poriadok - teória)

Ivaničová Eva (MF SR)

29. apríla

streda

Dane komplexne (Daňový poriadok - prax)

Vališ Juraj (daňový poradca, advokát)

5. mája

utorok

Dane komplexne (Medzinárodné zdaňovanie)

Bošková Marcela (daňová poradkyňa)

7. mája

štvrtok

Dane komplexne (Daň z príjmov - teória DzP PO)

Horniaček Peter (MF SR) 

8. mája 

piatok

Dane komplexne (Daň z príjmov - teória DzP FO)

Brnová Miroslava (MF SR)

11. mája

pondelok

Dane komplexne (Daňový poriadok - Daň z motorových vozidiel, miestne dane)

Fulopová Jana, Ištoková Iveta (MF SR)

15. mája

piatok

Dane komplexne (Teória DPH I.)

Beňo Mojmír / Zuziková Alena (MF SR)

16. mája

sobota

Dane komplexne (Teória DPH II.)

Beňo Mojmír / Zuziková Alena (MF SR)

19. mája

utorok

Dane komplexne (Daň z príjmov - FO príklady)

Ľubica Dumitrescu (daňový poradca)

20. mája

streda

Dane komplexne (Daň z príjmov PO - príklady)

Rastislav Forgáč (daňový poradca)

22. mája

piatok

Dane komplexne (Teória DPH III.)

Beňo Mojmír / Zuziková Alena (MF SR)

23. mája 

sobota

Dane komplexne (Teória DPH príklady)

Beňo Mojmír / Zuziková Alena (MF SR)

V prípade zmeny z osobnej účasti na on-line, táto zmena je možná len raz, tj. ak sa prehlásite na on-line účasť, platí to do konca cyklu.

V cene seminárov sú zahrnuté materiály v elektronickej podobe, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava. Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté