DANE KOMPLEXNE

1 600,00 € | webinár 1 600,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

OZNÁMENIE: Z dôvodu nízkeho záujmu o osobnú účasť sa semináre budú konať len online formou.

Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov vo svete daní? S naším cyklom seminárov to zvládnete! Získate prehľad vo všetkých témach a oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových poradcov. Lektormi sú najmä zamestnanci MF SR, FR SR a členovia SKDP, ktorí spolupracujú aj na zostavovaní skúšobných otázok. Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava ku skúškam daňových poradcov. Zároveň ho však ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, ktorí sa chcú dokonale orientovať vo svete daní. Semináre nie sú určené pre začiatočníkov.

UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke. Z organizačných dôvodov je cyklus seminárov prístupný len pre prihlásených účastníkov. Počet miest je obmedzený.

Dátum konania

4. apríla 2023 - 08:30 - 14:30
13. mája 2023

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 3. apríla 2023

Cyklus seminárov je rozdelený do šiestich oblastí, ktoré obsahovo kopírujú sylaby ku skúškam na získanie Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva. Absolvovaním celého cyklu seminárov získate ucelený prehľad informácií potrebných na výkon daňového poradenstva.

Harmonogram seminárov (jar 2023): 17 školiacich dní, ktoré sa budú konať v predpokladanom čase od 4.4. do 13.5.2023

V cene sú zahrnuté materiály v elektronickej podobe + darček publikácia Daňový sprievodca 2023

UPOZORNENIE: V prípade nízkeho záujmu o osobnú účasť sa semináre uskutočnia len online formou.

Prihlasovanie je uzavreté