Dane komplexne - časť Daň z príjmov

585,00 € | webinár 585,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Dane z príjmov sú pre daňového poradcu každodennou témou. Áno, aj Vy ich poznáte, ale zopakovať si aktuálny stav a prejsť si najproblematickejšími oblasťami nemôže uškodiť. Strávte pár dní u nás a preniknite hlbšie do ich poznania.
Semináre sú súčasťou prípravy ku skúškam daňových poradcov. Zároveň sú však semináre vhodné aj pre širokú verejnosť - pre všetkých, ktorí sa chcú dokonale orientovať vo svete daní.
Semináre nie sú určené pre začiatočníkov.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na semináre možný len pre prihlásených.

Dátum konania

4. mája 2019 - 08:00 - 14:30

Posledný deň na prihlásenie

štvrtok 2. mája 2019
Semináre z oblasti Dane z príjmov sú jednou z častí cyklu seminárov "Dane komplexne", ktoré slúžia predovšetkým ako príprava ku skúškam daňových poradcov.
Časť "Dane z príjmov" pozostáva zo šiestich seminárov.

Harmonogram seminárov:
04.05.
08.05.
Teória dane z príjmov PO 
Teória dane z príjmov FO
Ing. Peter Horniaček, MF SR
Ing. Miroslava Brnová, MF SR
11.05.Teória dane z príjmov PO Ing. Peter Horniaček, MF SR


18.05.Teória dane z príjmov FO Ing. Miroslava Brnová, MF SR
20.05.Daň z príjmov PO - príklady Ing. Jozef Danis, daňový poradca, prezident SKDP
21.05.Daň z príjmov FO - príkladyPhDr. Ľubica Dumitrescu, daňová poradkyňa, vedúca MLK komisie pre DzP FO

V cene seminárov sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava. Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté