DANE KOMPLEXNE

1 440,00 € | webinár 1 390,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov vo svete daní? S naším cyklom seminárov to zvládnete! Získate prehľad vo všetkých témach a oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových poradcov.
Lektormi sú najmä zamestnanci MF SR a členovia SKDP, ktorí spolupracujú aj na zostavovaní skúšobných otázok. 
Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava ku skúškam daňových poradcov. Zároveň ho však ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, ktorí sa chcú dokonale orientovať vo svete daní.
Semináre nie sú určené pre začiatočníkov.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na semináre možný len pre prihlásených.

Dátum konania

28. september 2018 - 08:00 - 14:30

Posledný deň na prihlásenie

štvrtok 27. september 2018
Cyklus seminárov je rozdelený do šiestich oblastí, ktoré obsahovo kopírujú sylaby ku skúškam na získanie Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva. Absolvovaním celého cyklu seminárov získate ucelený prehľad informácií potrebných na výkon daňového poradenstva.
Harmonogram seminárov:
28.09.   Spotrebné dane - Ing. Milan Danišovič, MF SR
29.09.   Účtovníctvo podvojné - Ing. Mária Horváthová, MF SR
04.10.   Účtovníctvo príklady - Ing. Mária Cvečková, audítorka
05.10.   Daňový poriadok, teória - Ing. Eva Ivaničová, MF SR
06.10.   Teória DPH - Mgr. Bc. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zúziková, MF SR
11.10.   Daňový poriadok, prax - JUDr. Eugen Kostovčík, daňový poradca
12.10.   Súdna a mimosúdna ochrana práv daňových subjektov - JUDr. Eugen Kostovčík, daňový poradca
13.10.   Teória DPH - Mgr. Bc. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zúziková, MF SR
19.10.   Teória DPH - Mgr. Bc. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zúziková, MF SR
20.10.   DPH príklady - Mgr. Bc. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zúziková, MF SR
26.10.   Teória dane z príjmov PO - Ing. Zdenka Kováčová
27.10.   Teória dane z príjmov PO - Ing. Zdenka Kováčová
08.11.   Daň z príjmov PO príklady - Ing. Jozef Danis, daňový poradca
10.11.   Teória dane z príjmov FO - Ing. Miroslava Brnová, MF SR
12.11.   Teória dane z príjmov FO - Ing. Miroslava Brnová, MF SR
16.11.   Daň z príjmov FO - príklady - PhDr. Ľubica Dumitrescu, daňová poradkyňa
22.11.   Daň z motorových vozidiel + Miestne dane - Ing. Iveta Ištoková, Ing. Jana Fulopová, MF SR
23.11.   Medzinárodné zdaňovanie - Ing. Peter Kuchár, FR SR


V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava. Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté