DANE KOMPLEXNE

1 440,00 € | webinár 1 390,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov vo svete daní? S naším cyklom seminárov to zvládnete! Získate prehľad vo všetkých témach a oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových poradcov.
Lektormi sú najmä zamestnanci MF SR, FR SR a členovia SKDP, ktorí spolupracujú aj na zostavovaní skúšobných otázok. 
Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava ku skúškam daňových poradcov. Zároveň ho však ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, ktorí sa chcú dokonale orientovať vo svete daní.
Semináre nie sú určené pre začiatočníkov.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na semináre možný len pre prihlásených.

Dátum konania

28. septembra 2019 - 08:00 - 14:30

Posledný deň na prihlásenie

štvrtok 26. septembra 2019
Cyklus seminárov je rozdelený do šiestich oblastí, ktoré obsahovo kopírujú sylaby ku skúškam na získanie Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva. Absolvovaním celého cyklu seminárov získate ucelený prehľad informácií potrebných na výkon daňového poradenstva.

Harmonogram seminárov:
28.09. Účtovníctvo podvojné, Ing. Mária Horváthová (MF SR)
03.10. Účtovníctvo príklady, Ing. Mária Cvečková (audítor)
04.10. Teória DPH I., Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zuziková (MF SR)
05.10. Teória DPH II., Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zuziková (MF SR)
11.10. Spotrebné dane, Ing. Milan Danišovič (MF SR)
12.10. Teória dane z príjmov FO, Ing. Miroslava Brnová (MF SR)
17.10. Daňový poriadok - teória, Ing. Eva Ivaničová (MF SR)
18.10. Daňový poriadok - prax, JUDr. Juraj Vališ (advokát, daňový poradca)
19.10. Teória dane z príjmov FO,  Ing. Miroslava Brnová (MF SR)
25.10. Teória dane z príjmov PO, Ing. Peter Horniaček (MF SR)
26.10. Teória dane z príjmov PO, Ing. Peter Horniaček (MF SR)
28.10. Daň z motorových vozidiel. Miestne dane., Ing. Jana Fulopová, Ing. Iveta Ištoková (MFSR)
29.10. Medzinárodné zdaňovanie, Ing. Marcela Bošková (daňová poradkyňa)
08.11. Teória DPH III., Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zuziková (MF SR)
09.11. DPH - príklady, Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zuziková (MF SR)
15.11. Daň z príjmov PO - príklady, Ing. Jozef Danis (prezident SKDP, daňový poradca)
21.11. Daň z príjmov FO - príklady, PhDr. Ľubica Dumitrescu (daňová poradkyňa)
V cene seminárov sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava. Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté