Webinár: DANE KOMPLEXNE

1 500,00 €
Registration has been closed

Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov vo svete daní? S naším cyklom seminárov to zvládnete! Získate prehľad vo všetkých témach a oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových poradcov. Lektormi sú najmä zamestnanci MF SR, FR SR a členovia SKDP, ktorí spolupracujú aj na zostavovaní skúšobných otázok. Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava ku skúškam daňových poradcov. Zároveň ho však ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, ktorí sa chcú dokonale orientovať vo svete daní. Semináre nie sú určené pre začiatočníkov.

UPOZORNENIE:  Semináre budú prebiehať len on-line formou. Z organizačných dôvodov je cyklus seminárov prístupný len pre prihlásených účastníkov. Počet miest je obmedzený.

Event date

12. October 2021 - 08:00 - 14:30
15. November 2021 - 08:00 - 14:30

Deadline

Monday 11. October 2021

Cyklus seminárov je rozdelený do šiestich oblastí, ktoré obsahovo kopírujú sylaby ku skúškam na získanie Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva. Absolvovaním celého cyklu seminárov získate ucelený prehľad informácií potrebných na výkon daňového poradenstva.

Harmonogram seminárov (jeseň 2021): 17 školiacich dní


Upozornenie na zmenu v harmonograme: Na online prenos používame GoToWebinar. V sobotu 13.11.2021 bude táto služba nedostupná a preto sme seminár (Teória DzP FO), ktorý sa mal konať v tento deň presunuli na sobotu 6.11.2021.


V cene sú zahrnuté materiály v elektronickej podobe.

Registration has been closed