DANE KOMPLEXNE

1 600,00 € | webinár 1 600,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov vo svete daní? S naším cyklom seminárov to zvládnete! Získate prehľad vo všetkých témach a oblastiach vyžadovaných na skúškach daňových poradcov. Lektormi sú najmä zamestnanci MF SR, FR SR a členovia SKDP, ktorí spolupracujú aj na zostavovaní skúšobných otázok. Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava ku skúškam daňových poradcov. Zároveň ho však ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, ktorí sa chcú dokonale orientovať vo svete daní. Semináre nie sú určené pre začiatočníkov.

UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke. Z organizačných dôvodov je cyklus seminárov prístupný len pre prihlásených účastníkov. Počet miest je obmedzený.

Dátum konania

7. októbra 2022 - 08:00 - 14:30
11. novembra 2022 - 08:00 - 14:30

Posledný deň na prihlásenie

štvrtok 6. októbra 2022

Cyklus seminárov je rozdelený do šiestich oblastí, ktoré obsahovo kopírujú sylaby ku skúškam na získanie Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva. Absolvovaním celého cyklu seminárov získate ucelený prehľad informácií potrebných na výkon daňového poradenstva.

Harmonogram seminárov (jeseň 2022): 17 školiacich dní


V cene sú zahrnuté materiály v elektronickej podobe.


Dôležité informácie:

Realizácia vzdelávacieho podujatia je viazaná na aktuálnu pandemickú situáciu. Všetky obmedzenia a opatrenia, ktoré bude nevyhnutné dodržiavať v rámci konania tohto podujatia budú vychádzať z aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platnej v čase konania prednášky.  Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu si v prípade výskytu nepriaznivých okolností vyhradzujeme právo uskutočniť seminár iba vo forme online. Pokiaľ nebude možné uskutočniť seminár ani online formou, seminár sa uskutoční v náhradnom termíne.


Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté