NOVINKA! Daňová akadémia - kvalita na prvom mieste

660,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Odštartujte svoju kariéru s profesionálmi vo svojom odbore.

Po prvýkrát Daňová akadémia umožní účastníkom získať aktuálny prehľad v kľúčových oblastiach potrebných pre riadny výkon profesie daňového poradcu, ekonóma, účtovníka. Dni nabité informáciami, lektori z praxe aj zaujímavá diskusia - to všetko na Vás čaká v Daňovej akadémií.

UPOZORNENIE:

Prvých 5 prihlásených získa bonus v podobe workshopu so zameraním na obchodné a prezentačné zručnosti.

O úspešnom absolvovaní Daňovej akadémie získate osvedčenie a potvrdenie pre zamestnávateľa.

Z organizačných dôvodov je Daňová akadémia prístupná len pre 40 prihlásených účastníkov.

Dátum konania

4. september 2018 - 08:00 - 14:00
26. september 2018

Posledný deň na prihlásenie

piatok 31. august 2018

Ako byť úspešným asistentom daňového poradcu, ekonómom, účtovníkom?

Začnite s najlepšími profesionálmi.

Strávte s najkvalitnejšími lektormi 11 dní nabitých dôležitými informáciami a odštartujte kariéru rýchlo a kvalitne.

Cyklus seminárov Vás prevedie spleťou nielen daňových právnych predpisov. Nevynecháme ani účtovníctvo, mzdy, právo, ochranu osobných údajov, boj proti praniu špinavých peňazí, komunikáciu s FS SR.

Posledný deň sa môžete tešiť na preverenie získaných vedomostí formou záverečného testu a pre 5 prvých prihlásených a 5 najúspešnejších uchádzačov je za odmenu popoludní pripravený workshop "Obchodné a prezentačné zručnosti".

O úspešnom absolvovaní Daňovej akadémie získate osvedčenie a potvrdenie pre zamestnávateľa.


Harmonogram seminárov: 

04.09.2018

Účtovníctvo a cestovné náhrady

Ing. Mária Sameková - audítorka, daňová poradkyňa, členka MLK komisie pre účtovníctvo

05.09.2018

Daň z príjmov PO

Ing. Mária Janušková - daňová poradkyňa, vedúca MLK komisie pre DzP PO

06.09.2018

Daň z príjmov FO

PhDr. Ľubica Dumitrescu - daňová poradkyňa, vedúca MLK komisie pre DzP FO

12.09.2018

Mzdy a odvody

RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na mzdovú problematiku

13.09.2018

Daň z pridanej hodnoty I.

Ing. Milan Vargan - daňový poradca, vedúci MLK komisie pre DPH

14.09.2018

Medzinárodné zdaňovanie, transferové oceňovanie

Ing. Marcela Bošková, ACCA - daňová poradkyňa

20.09.2018

Daň z pridanej hodnoty II.

Ing. Milan Vargan - daňový poradca, vedúci MLK komisie pre DPH

21.09.2018

... a čo ešte musíte vedieť

Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca

22.09.2018

Právne minimum

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová - advokátka

24.09.2018

Daňový poriadok a daňová kontrola

Ing. Božena Jurčíková - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

26.09.2018

Záverečný test + workshop "Obchodné a prezentačné zručnosti" pre najúspešnejších

 

Podrobný harmonogram Daňovej akadémie


V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté