Daňová akadémia - cyklus seminárov

760,00 € | webinár 760,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Odštartujte svoju kariéru s profesionálmi vo svojom odbore.

Daňová akadémia opäť umožní účastníkom získať aktuálny prehľad v kľúčových oblastiach potrebných pre riadny výkon profesie asistenta daňového poradcu, ekonóma, účtovníka. Dni nabité informáciami, lektori z praxe aj zaujímavá diskusia - to všetko na Vás čaká v Daňovej akadémií. O úspešnom absolvovaní Daňovej akadémie získate osvedčenie (na vyžiadanie) a potvrdenie pre zamestnávateľa.


UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke. Z organizačných dôvodov je cyklus seminárov prístupný len pre prihlásených účastníkov. Počet miest je obmedzený.

Dátum konania

7. septembra 2022 - 08:00 - 14:30
4. októbra 2022 - 08:00 - 14:30

Posledný deň na prihlásenie

utorok 6. septembra 2022
Ako byť úspešným asistentom daňového poradcu, ekonómom, účtovníkom? Začnite s najlepšími profesionálmi. Strávte s najkvalitnejšími lektormi 10 dní nabitých dôležitými informáciami a odštartujte kariéru rýchlo a kvalitne. Cyklus seminárov Vás prevedie spleťou nielen daňových právnych predpisov. Nevynecháme ani účtovníctvo, mzdy, právo, ochranu osobných údajov, boj proti praniu špinavých peňazí, komunikáciu s FS SR. Posledný deň Vás čaká preverenie získaných vedomostí formou záverečného testu. O úspešnom absolvovaní Daňovej akadémie získate osvedčenie (na vyžiadanie) a potvrdenie pre zamestnávateľa.

Harmonogram seminárov DA (jeseň 2022): 10 školiacich dní


V cene sú zahrnuté materiály v elektronickej podobe.


Dôležité informácie:

Realizácia vzdelávacieho podujatia je viazaná na aktuálnu pandemickú situáciu. Všetky obmedzenia a opatrenia, ktoré bude nevyhnutné dodržiavať v rámci konania tohto podujatia budú vychádzať z aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platnej v čase konania prednášky.  Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu si v prípade výskytu nepriaznivých okolností vyhradzujeme právo uskutočniť seminár iba vo forme online. Pokiaľ nebude možné uskutočniť seminár ani online formou, seminár sa uskutoční v náhradnom termíne.


Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
82102 Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté