Daňová akadémia - cyklus seminárov

760,00 € | webinár 760,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

UPOZORNENIE: semináre sa budú konať len online formou

Odštartujte svoju kariéru s profesionálmi vo svojom odbore. Daňová akadémia opäť umožní účastníkom získať aktuálny prehľad v kľúčových oblastiach potrebných pre riadny výkon profesie asistenta daňového poradcu, ekonóma, účtovníka. Dni nabité informáciami, lektori z praxe aj zaujímavá diskusia - to všetko na Vás čaká v Daňovej akadémií. Po úspešnom absolvovaní Daňovej akadémie získate Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania (na vyžiadanie).Dátum konania

6. septembra 2023 - 08:30 - 15:00
29. septembra 2023 - 08:30 - 15:00

Posledný deň na prihlásenie

utorok 5. septembra 2023

Ako byť úspešným asistentom daňového poradcu, ekonómom, účtovníkom? Začnite s najlepšími profesionálmi. Strávte s najkvalitnejšími lektormi 10 dní nabitých dôležitými informáciami a odštartujte kariéru rýchlo a kvalitne. Cyklus seminárov Vás prevedie spleťou nielen daňových právnych predpisov. Nevynecháme ani účtovníctvo, mzdy, právo, ochranu osobných údajov, boj proti praniu špinavých peňazí, komunikáciu s FS SR. Posledný deň Vás čaká preverenie získaných vedomostí formou záverečného testu. 

Do pozornosti dávame aj možnosť preplatenia kurzu v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa. 

Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné predložiť ÚPSVaR najneskôr 21 pred začiatkom vzdelávania, t.j. do 15.8.2023

Harmonogram seminárov DA (jeseň 2023): 10 školiacich dní, 8:30-15:00


V cene sú zahrnuté materiály v elektronickej podobe.

V prípade nízkeho záujmu o osobnú účasť sa semináre budú konať len online.Prihlasovanie je uzavreté