Daňová Akadémia - Modul 1 - 1.deň

360,00 €
180,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Daňová Akadémia - Modul 1 - 1.deň

V spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. sme pre členov SKDP pripravili špeciálnu ponuku - možnosť absolvovať webináre organizované PwC so zvýhodnenou 50% zľavou.

Lektori: Všetci školitelia, pod vedením Rastislavy Krajčovičovej, riaditeľky na daňovom oddelení PwC, sú špecialisti na daňovú problematiku a majú rozsiahle skúsenosti s fungovaním DzP PO a DPH v slovenských aj medzinárodných spoločnostiach rôznych odvetví:   

 • Zuzana Maronová, senior manažér
 • Michaela Firická, manažér
 • Miroslava Ivanišinová, manažér
 • Ondrej Lišiak, manažér
 • Pavol Párik, manažér
 • Jakub Dvorský, senior associate
 • Alexandra Hlobenová, manažér
 • Lenka Kollárová, senior associate

Dátum konania

27. mája 2020 - 09:00 - 16:00

Posledný deň na prihlásenie

nedeľa 24. mája 2020

Modul 1 - Termín 27.5.2020

Daň z príjmov právnických osôb (časť 1)
 • Daňovníci s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane, oslobodenia od dane
 • Výpočet základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky
 • Náklady daňovo uznateľné po zaplatení
 • Opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok
 Daň z príjmov právnických osôb (časť 2)
 • Rezervy
 • Záväzky po splatnosti
 • Daňové odpisy dlhodobého majetku
 • Zostatková cena pri vyradení dlhodobého majetku
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Tuzemská zrážková daň
 • Odpočet daňovej straty
 • Preddavky na daň
 • Výpočet dane, podávanie daňových priznaní

Prihlasovanie je uzavreté