Daňová Akadémia - Modul 2 - 2.deň

360,00 €
180,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka

Daňová Akadémia - Modul 2 - 2.deň

V spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. sme pre členov SKDP pripravili špeciálnu ponuku - možnosť absolvovať webináre organizované PwC so zvýhodnenou 50% zľavou.

Lektori: Všetci školitelia, pod vedením Rastislavy Krajčovičovej, riaditeľky na daňovom oddelení PwC, sú špecialisti na daňovú problematiku a majú rozsiahle skúsenosti s fungovaním DzP PO a DPH v slovenských aj medzinárodných spoločnostiach rôznych odvetví:   

 • Zuzana Maronová, senior manažér
 • Michaela Firická, manažér
 • Miroslava Ivanišinová, manažér
 • Ondrej Lišiak, manažér
 • Pavol Párik, manažér
 • Jakub Dvorský, senior associate
 • Alexandra Hlobenová, manažér
 • Lenka Kollárová, senior associate

Dátum konania

9. júna 2020 - 09:00 - 16:00

Posledný deň na prihlásenie

nedeľa 7. júna 2020

Modul 2 - Termín 9.6.2020

Medzinárodné zdaňovanie a transferové oceňovanie
 • Základné princípy medzinárodného zdaňovania
 • Stála prevádzkareň
 • Zrážková daň
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov
 • Základné princípy transferového oceňovania
 • Metódy transferového oceňovania
 • Základné modely podnikania
 • Dokumentácia k transferovým cenám
Transakcie s tovarom
 • Dodanie tovaru
 • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
 • Miesto dodania
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Základ dane a oprava základu dane
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu a preukazovanie cezhraničných dodaní
 • Trojstranný obchod a reťazové transakcie
 • Osoba povinná platiť daň pri dodaní tovaru
 • Dovoz a vývoz tovaru
 • Daňový zástupca pri dovoze tovaru
 • Oslobodenie pri dovoze tovaru
Pridaj do košíka