Daňová Akadémia - Modul 3 - 3.deň

360,00 €
180,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka

Daňová Akadémia - Modul 3 - 3.deň

V spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. sme pre členov SKDP pripravili špeciálnu ponuku - možnosť absolvovať webináre organizované PwC so zvýhodnenou 50% zľavou.

Lektori: Všetci školitelia, pod vedením Rastislavy Krajčovičovej, riaditeľky na daňovom oddelení PwC, sú špecialisti na daňovú problematiku a majú rozsiahle skúsenosti s fungovaním DzP PO a DPH v slovenských aj medzinárodných spoločnostiach rôznych odvetví:   

 • Zuzana Maronová, senior manažér
 • Michaela Firická, manažér
 • Miroslava Ivanišinová, manažér
 • Ondrej Lišiak, manažér
 • Pavol Párik, manažér
 • Jakub Dvorský, senior associate
 • Alexandra Hlobenová, manažér
 • Lenka Kollárová, senior associate

Dátum konania

18. júna 2020 - 09:00 - 16:00

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 15. júna 2020

Modul 3 - Termín 18.6.2020

Transakcie so službami
 • Dodanie služieb
 • Miesto dodania služieb
 • Prevádzkareň na účely DPH
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Osobitná úprava vzniku daňovej povinnosti na základe prijatia platby
 • Základ dane
 • Osoba povinná platiť daň
 • Tuzemské samozdanenie
 • Oslobodené služby od dane s nárokom a bez nároku na odpočet dane 
 • Dodanie a nájom nehnuteľnosti
Odpočítanie dane a ďalšie dôležité témy
 • Odpočítanie dane
 • Koeficient a pomerné odpočítanie dane
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
 • Dobropisy a ťarchopisy a ich vykazovanie
 • Vrátenie nadmerného odpočtu – lehoty, princípy
 • DPH reporty a Intrastat
 • Komplexný príklad
Pridaj do košíka