Daňová akadémia - cyklus seminárov

660,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Odštartujte svoju kariéru s profesionálmi vo svojom odbore.

Daňová akadémia opäť umožní účastníkom získať aktuálny prehľad v kľúčových oblastiach potrebných pre riadny výkon profesie asistenta daňového poradcu, ekonóma, účtovníka. Dni nabité informáciami, lektori z praxe aj zaujímavá diskusia - to všetko na Vás čaká v Daňovej akadémií.

O úspešnom absolvovaní Daňovej akadémie získate osvedčenie a potvrdenie pre zamestnávateľa.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je cyklus seminárov prístupný len pre prihlásených účastníkov. Počet miest je obmedzený.

Dátum konania

9. septembra 2019 - 08:00 - 14:30

Posledný deň na prihlásenie

štvrtok 5. septembra 2019

Ako byť úspešným asistentom daňového poradcu, ekonómom, účtovníkom?

Začnite s najlepšími profesionálmi.

Strávte s najkvalitnejšími lektormi 10 dní nabitých dôležitými informáciami a odštartujte kariéru rýchlo a kvalitne.

Cyklus seminárov Vás prevedie spleťou nielen daňových právnych predpisov. Nevynecháme ani účtovníctvo, mzdy, právo, ochranu osobných údajov, boj proti praniu špinavých peňazí, komunikáciu s FS SR.

Posledný deň Vás čaká preverenie získaných vedomostí formou záverečného testu.

O úspešnom absolvovaní Daňovej akadémie získate osvedčenie a potvrdenie pre zamestnávateľa.


Harmonogram seminárov (jeseň 2019): 

09.09. Účtovníctvo a cestovné náhrady (lektor: Ing. Mária Sameková)

10.09. Daňový poriadok a daňové kontroly (lektor: JUDr. Juraj Vališ)

17.09. Medzinárodné zdaňovanie, transferové oceňovanie (lektor: Ing. Marcela Bošková, ACCA)

18.09. Daň z príjmov fyzických osôb (lektor: PhDr. Ľubica Dumitrescu)

23.09. Mzdy a odvody (RNDr. Jana Motyčková)

24.09. Daň z príjmov právnických osôb (lektor: Ing. Mária Janušková)

30.09. Daň z pridanej hodnoty I. (lektor: Ing. Soňa Ugróczy)

01.10. Daň z pridanej hodnoty II. (lektor: Ing. Soňa Ugróczy)

02.10. Základy práva, právo EÚ (lektor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová)

07.10. ... a čo ešte musíte vedieť (lektor: Ing. Milena Rážová)


V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté