Daňová kontrola v praktických súvislostiach

84,00 € | webinár 84,00 €
Pridaj do košíka
Prierez daňovou kontrolou, jej fázami, možnými úskaliami, jednotlivými procesnými úkonmi, od začatia kontroly až po správnu žalobu prinesie spojenie lektorov sudcu Krajského súdu Košice JUDr. Pavla Naďa a daňovej poradkyne Ing. Marcely Boškovej.

Dátum konania

26. mája 2020 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

piatok 22. mája 2020
UPOZORNENIE: V prípade, ak budú zakázané akcie formou stretávania sa, prebehne školenie on-line formou - budeme Vás vopred informovať.

Obsah školenia
1. Čo je daňová kontrola a ako začína
2. Zásady správy daní - Daňový poriadok a Ústava SR
3. Rôzne úkony počas daňovej kontroly - konanie za daňový subjekt (zástupca), ústne pojednávanie, úradný záznam, miestne zisťovanie, výsluch svedka, nazretie do spisu, právo navrhovať dôkazy
4. Námietka, sťažnosť, žaloba voči nečinnosti orgánu verejnej správy
5. Priebeh daňovej kontroly - Dokazovanie, presun dôkazného bremena, oznámenie zistení, protokol z daňovej kontroly
6. Vyrubovacie konanie - dôkazy a dokazovanie vo vyrubovacom konaní, zápisnica, rozhodnutie, jeho náležitosti a doručovanie
7. Odvolanie - postup a dokazovanie
8. Žaloba - žalobné body, súdny spis, pohľad súdu

Lektori:
JUDr. Pavol Naď - sudca, predseda správneho kolégia Krajského súdu Košice
Ing. Marcela Bošková, ACCA - daňová poradkyňa

Miesto konania

Hotel COLOR
Pri Starom mýte 3095/1
83104 Bratislava
Slovenská republika
Pridaj do košíka