Daňová kontrola v praktických súvislostiach

84,00 € | webinár 84,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Seminár v termíne 29.9.2020 bol zrušený. Nový termín: máj/2021

Prierez daňovou kontrolou, jej fázami, možnými úskaliami, jednotlivými procesnými úkonmi, od začatia kontroly až po správnu žalobu prinesie spojenie lektorov sudcu Krajského súdu Košice JUDr. Pavla Naďa a daňovej poradkyne Ing. Marcely Boškovej. Seminár zohľadní aj špecifiká daňových kontrol aj počas koronavírusu.

Dátum konania

29. septembra 2020 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

streda 9. septembra 2020
UPOZORNENIE: V prípade, ak budú zakázané akcie formou stretávania sa, prebehne školenie on-line formou - budeme Vás vopred informovať.

Obsah školenia
1. Čo je daňová kontrola a ako začína
2. Zásady správy daní - Daňový poriadok a Ústava SR
3. Rôzne úkony počas daňovej kontroly - konanie za daňový subjekt (zástupca), ústne pojednávanie, úradný záznam, miestne zisťovanie, výsluch svedka, nazretie do spisu, právo navrhovať dôkazy
4. Námietka, sťažnosť, žaloba voči nečinnosti orgánu verejnej správy
5. Priebeh daňovej kontroly - Dokazovanie, presun dôkazného bremena, oznámenie zistení, protokol z daňovej kontroly
6. Vyrubovacie konanie - dôkazy a dokazovanie vo vyrubovacom konaní, zápisnica, rozhodnutie, jeho náležitosti a doručovanie
7. Odvolanie - postup a dokazovanie
8. Žaloba - žalobné body, súdny spis, pohľad súdu
9. Bonus: Daňová kontrola v čase koronavírusu - legislatívny rámec a praktické dopady.

Lektori:
JUDr. Pavol Naď - sudca, predseda správneho kolégia Krajského súdu Košice
Ing. Marcela Bošková, ACCA - daňová poradkyňa

V poplatku sú zahrnuté  materiály, občerstvenie a obed.


Účasť na vzdelávacom podujatí podlieha sprísneným hygienickým požiadavkám. Vstup a účasť na podujatie je možná len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Pri vstupe do priestorov je povinnosť dezinfekcie rúk.


Miesto konania

Hotel COLOR
Pri Starom mýte 3095/1
83104 Bratislava
Slovenská republika
Prihlasovanie je uzavreté