Seminár: Dokumentácia transferového oceňovania od roku 2018

93,00 € | webinár 84,00 €
84,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté
Vyhľadávaná téma, odborná lektorka, cenné informácie priamo z dielne MF, praktické príklady - to všetko Vás čaká na našom seminári. Nenechajte si ujsť informácie, vďaka ktorým sa môžete vyhnúť pokutám.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je možná účasť len pre prihlásených.

Dátum konania

28. mája 2019 - 09:00 - 15:00

Lektorské zabezpečenie:

Ing. Anna Fischerová- MF SR, odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti transferového oceňovania

Program:

1.  Úvod do problematiky [účel dokumentácie TO, legislatívny rámec (OECD, EÚ, SR), prehľad usmernení MF SR k vedeniu dokumentácie TO, základné typy dokumentácie TO, všeobecné zásady pri vedení dokumentácie TO, predkladanie dokumentácie TO, Arbitrážny dohovor]

2.  Vedenie a predkladanie dokumentácie TO podľa nového usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724 (rozsah a obsah úplnej, základnej a skrátenej dokumentácie TO - porovnanie s predchádzajúcim usmernením MF SR č. MF/014283/2016-724)

3.  Praktické príklady a ich riešenie

4.  Diskusia


V cene seminára sú zahrnuté materiály a občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté