Seminár: Implementácia výsledkov projektu BEPS do existujúcich medzinárodných zmlúv prostredníctvom Multilaterálneho nástroja

93,00 € | webinár 84,00 €
84,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Cieľom tohto seminára je informovať o výsledkoch projektu BEPS, ktoré boli implementované do Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku jednak v samotnom texte tejto zmluvy ako aj v Komentári k tejto zmluve v roku 2017 a o procese implementácie Multilaterálneho nástroja a vysvetlenie rozsahu aktualizácie vybraných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia vo vzťahu ku ktorým nadobudol Multilaterálny nástroj platnosť od 1.1.2019.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je možná účasť len pre prihlásených.

Dátum konania

15. októbra 2019 - 09:00 - 15:00

Posledný deň na prihlásenie

piatok 11. októbra 2019

Lektorské zabezpečenie:

Ing. Dana Slivková, PhD. - Finančné riaditeľstvo SR, Odbor daňovej metodiky, Odd. metodiky medzinárodného zdaňovania

Program:

Program seminára je zameraný na obsah aktualizácie vybraných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a interpretáciu súvisiacich aktualizovaných článkov týchto zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia:

-   Predchádzanie zneužívania zmlúv – úprava názvu zmluvy a preambuly, úprava článku 3, 4, 10, 13, 23 A, 23 B, 29 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku a Komentára k článku 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 23 A, 23 B, 24, 29 v roku 2017. Vysvetlenie aktualizovaných článkov vybraných platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia prostredníctvom Multilaterálneho nástroja.

-  Riešenie určitých hybridných nesúladov – úprava článku 1, 4, 23 A, 23 B Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku a Komentára k článku 1, 4, 23 A, 23 B v roku 2017. Vysvetlenie aktualizovaných článkov vybraných platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia prostredníctvom Multilaterálneho nástroja.

-   Zamedzenie umyselnému vyhýbaniu sa vzniku stálej prevádzkarne -  úprava článku 5 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku a Komentára k článku 5 v roku 2017. Vysvetlenie aktualizovaných článkov vybraných platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia prostredníctvom Multilaterálneho nástroja.

-   Zlepšenie riešenia sporov - úprava článku 25 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku a Komentára k článku 25 v roku 2017. Vysvetlenie aktualizovaných článkov vybraných platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia prostredníctvom Multilaterálneho nástroja.

V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté