Seminár: Judikatúra Súdneho dvora k vybraným oblastiam DPH

82,80 € | webinár 82,80 €
34,80 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté
Pred valným zhromaždením SKDP sme pre Vás pripravili výnimočný seminár s Dr. Benczovou, ktorého hlavná časť bude zameraná na analýzu vybraných rozsudkov Súdneho dvora v oblasti DPH.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je možná účasť len pre prihlásených.

Dátum konania

13. novembra 2019 - 10:00 - 17:00

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 11. novembra 2019

Lektorské zabezpečenie:

JUDr. Katarína BENCZOVÁ - NS SR


Program:

Cieľom seminára je v stručnosti oboznámiť účastníkov s postavením, právomocou a kompetenciami Súdneho dvora EÚ a jeho vplyve a význame na uplatňovanie práva EÚ. 

Ďalej si rozoberieme možné typy konaní pred Súdnym dvorom, ktoré v súvislosti s DPH prichádzajú do úvahy, výsledok konania pred Súdnym dvorom vo veciach týkajúcich sa DPH a jeho účinky, ako aj  aplikáciu a interpretáciu rozhodnutí Súdneho dvora. 

Hlavná časť seminára však bude zameraná na analýzu vybraných rozsudkov Súdneho dvora a návrhov generálnych advokátov v nasledujúcich oblastiach:  

1.    Prevádzkareň zdaniteľnej osoby

2. Reťazové transakcie s podtémou zameranou na pripravovanú zmenu legislatívy, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa miesta dodania tovaru v rámci EÚ (tzv. quick fix)

Poznámka: Zoznam analyzovaných rozsudkov bude oznámený najneskôr týždeň pred dátumom konania seminára

V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Senec. Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP a heslo: SKDP2019

Tešíme sa na Vašu účasť.


Mohlo by Vás zaujímať:

Po seminári Vás pozývame na divadelné predstavenie Všetko o ženách , ktoré sa bude konať taktiež v priestoroch hotela Senec, so začiatkom o 19:00


Miesto konania

Hotel Senec
Slnečné jazerá - Sever 2572
90301 Senec
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté