Dvojdňové klubové stretnutie: Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

22,00 €
Pridaj do košíka
PODUJATIE URČENÉ LEN PRE ČLENOV SKDP:

Regionálna rada Košice pozýva daňových poradcov na dvojdňové klubové stretnutie spojené so 6. bowlingovým / kolkovým turnajom.
Lektorka Ing. Soňa Ugróczy Vás prevedie Vybranými okruhmi pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH.

Dátum konania

4. septembra 2019 - 13:00 - 18:00
5. septembra 2019 - 09:00 - 14:00

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 2. septembra 2019
PODUJATIE URČENÉ LEN PRE ČLENOV SKDP:

Regionálna rada Košice pozýva daňových poradcov na dvojdňové klubové stretnutie spojené so 6. bowlingovým / kolkovým turnajom. 

Téma prednášky: Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňový poradca SKDP

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH  a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

I. blok: Nehnuteľnosti a daňový režim DPH – zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby

Predaj/kúpa nehnuteľností:

 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby (§ 38)
 • obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností po 1. 1. 2019 (napr. byt, rodinný dom, apartmán),
 • spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji nehnuteľností
 • rozšírenie definície prvej kolaudácie stavby na zrekonštruované nehnuteľnosti (upozornenie na riziko „hraničných rekonštrukcií“ okolo 40 %)
 • čo sa rozumie pod pojmom porovnateľná stavba na voľnom trhu pred začatím stavebných prác (je vždy potrebný znalecký posudok?)
 • posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľnosti, kedy možno predať nehnuteľnosť s oslobodením od dane (kto spĺňa podmienky po 1. 1. 2019?; kedy predať s DPH na strane predávajúceho?; kedy s prenesením daňovej povinnosti na kupujúceho?; predaj multifunkčných centier (obchody, kancelárie + byty)?)
 • správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri predaji/kúpe 
 • praktické príklady pri predaji/kúpe nehnuteľností skolaudovaných v minulosti a predávaných/kupovaných po 1. 1. 2019
 • predaj bytov po 1. 1. 2019, ak bol z nich uplatnený v minulosti odpočet DPH, resp. odpočet DPH z rekonštrukcie – zmena účelu použitia investičného majetku podľa § 54 

Nájom nehnuteľností, a to kancelárií, bytov, rodinného domu, nájom apartmánu alebo ich častí po 1. 1. 2019:

 • obmedzenie práva voľby, zdanenie prenájmov nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v novom podľa § 38 ods. 5
 • daňový režim pri prenájme bytov (na účely kancelárií), rodinných domov na účely podnikania, apartmánov na účely krátkodobého, resp. dlhodobého nájmu
 • upozornenie na prechodné ustanovenie DPH – dodatky k „starým nájomným zmluvám“
 • odpočet DPH na strane prenajímateľa pri oslobodenom prenájme
 • koeficient pri prenájme nehnuteľností – koho sa týka po 1. 1. 2019
 • prenájom nebytových priestorov (kancelárií) – fakturácia energií, nájomného
 • povinnosť vrátiť DPH pri zmene účelu používania investičného majetku – § 54 zákona o DPH
 • vzniká nárok na odpočet DPH zo stavebných prác (tuzemské samozdanenie) pri rekonštrukcii, ak je prenájom oslobodený od dane? a iné riziká odpočtu DPH
 • zaujímavé rozsudky vo väzbe na DPH (predaj tovaru za symbolickú cenu, paušálne služby a odpočet DPH, náležitosti faktúr a odpočet DPH, predaj tovaru do EU a nepriznanie oslobodenia z dôvodu neúplnej CMR, zmiznutý dodávateľ)

II. blok: Praktické príklady pre uplatnenie pravidiel DPH

 • predmet dane v tuzemsku
 • správne určenie miesta dodania zdaniteľných obchodov pre tovar a služby
 • pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16), vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní– napr. stavebné práce dodané subdodávateľsky zahraničnými spoločnosťami v SR, prepravné služby medzi zdaniteľnými osobami, nájom  dopravných prostriedkov,  služby na hnuteľnom majetku – oprava auta, poradenské služby prijate z EU /z tretej krajiny zdaniteľnou osobou (prepočet základu dane na EUR)
 • vznik daňovej povinnosti (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou, refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)
 • základ dane (čo sa do základu zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)
 • oprava základu dane v tuzemsku/do zahraničia (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)
 • predaj tovaru do EÚ (preukázanie oslobodenia § 43)
 • splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH (upozornenie na časté chyby formou príkladov)
 • riziká spojené s dovozom a vývozom tovaru z pohľadu DPH
 • osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemský reverscharge a iné)
 • odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné), fakturačné lehoty
 •  rešerš pripravovanej novely zákona o DPH od 1.1.2020
 • diskusia
Program: 
Streda 04.09.2019
12:00              príchod - ubytovanie registrácia
12:30 - 13:00 obed
13:00 - 18:00 prednáška   I. Blok              
18:00              večera
19:00              bowlingový turnaj

Štvrtok 05.09.2019
08:00 - 09:00 raňajky
09:00 - 14:00 prednáška II. Blok
14:00 - 14:30 obed, záver.

V poplatku sú zahrnuté náklady na stravu (raňajky,obedy, večera) a ubytovanie, ostatné náklady spojené s organizovaním prednášky SKDP. 

Ubytovanie je zabezpečené v dvoj a trojlôžkových izbách bunkového typu, registrácia od 12:00 hod.

Online účasť na prednáške nie je možná. 

Miesto konania

Doškolovacie stredisko U. S. Steel v Medzeve
Hámornícka 931/16
Medzev
Slovenská republika
0907 827 293
Pridaj do košíka