Konferencia: Medzinárodné zdaňovanie

185,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Konferencia o zmenách a aktuálnych otázkach v oblasti medzinárodného zdaňovania, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta SKDP, Jozefa Danisa a viceprezidentky SKDP, Miriam Galandovej, v spolupráci s IFA.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

6. novembra 2018 - 09:00 - 16:30

Posledný deň na prihlásenie

piatok 2. novembra 2018

Program konferencie:

9.00 – 9.15 Úvodné slovo

9.15 – 10.45 Aktuálne otázky interpretácie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

- digitálna platforma ako stála prevádzkareň – vplyv zmien lokálnych zákonov na výklad zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

- aktuálne informácie o stave multilaterálnej konvencie, platnosť a účinnosť pre SR

-  vzťah zákona o dani z príjmov, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a multilaterálnej konvencie.

- úloha a právna záväznosť komentára k modelovej zmluve OECD a komentára k multilaterálnej konvencii.

-  výber z judikatúry

Panelisti: Miriam Galandová, SKDP a PRK Partners,  Barbora Pořízková, NSS ČR ,

10.45 – 11.00 Prestávka na kávu

11.00 – 12.30 Skutočný vlastník a holdingové štruktúry – v spolupráci s IFA SR

-   definícia rezidencie PO

-   pojem miesta skutočného vedenia

-   obsah pojmu skutočný vlastník

- interpretácia tohto pojmu vo svetle zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

-   rozhodovacia schéma ESD

-   ilustrácia problematiky na modelových príkladoch  

Panelisti: Jozef Danis, SKDP, Renáta Bláhová, IFA SR

12.30 – 13.30 Obed

13.30 – 15.00 Ďalšie pripravované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania

-    Digitálna daň

-   Smernica, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

-  Ďalšie témy podľa novely zákona o dani z príjmov, ktorá by v čase konania seminára už mohla byť schválená

-   CCTB

Panelisti: Ľubica Adame,  MF SR, Danuše Nerudová, IFA CZ

15.00 – 15.30 Prestávka na kávu

15.30 – 16.30 Stála prevádzkáreň

-    praktické problémy pri stanovení základu dane

-   stanovenie základu dane u stálej prevádzkarni, ktorá nie je účtovnou jednotkou

Panelisti: Mária Janušková, TPA Tax, Judita Kuchtová, BMB Leitner


Naše pozvanie na konferenciu prijali aj hostia z KDP ČR Zdeněk Urban, FS SR Silvia Karelová, Dana Slivková a Peter Kuchár, MF SR Daniela Klučková, Toško Beran a František Csefalvay, Ekonomická univerziva BA doc, Ing. Mgr. Jana Kubicová, PhD., MBA a z AmCham Michal Krčméry.


Pozvánka v PDF

Miesto konania

Hotel Bratislava
Seberíniho 9
82103 Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté