Konferencia: Medzinárodné zdaňovanie

186,00 € | webinár 186,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Konferencia o zmenách a aktuálnych otázkach v oblasti medzinárodného zdaňovania, ktorá sa už tradične koná pod záštitou prezidenta SKDP, Jozefa Danisa a viceprezidentky SKDP, Miriam Galandovej, v spolupráci s IFA.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

7. novembra 2019

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 4. novembra 2019
Program konferencie:

09:00 - 09:15     Úvodné slovo


09:15 - 10:35    Skutočný vlastník

Lektor: J. Čapek, EY Česká republika


Téma skutočného vlastníka príjmu je „ever green“ v oblasti medzinárodných daniach. Rovnako ako v iných oblastiach, aj náhľad na určenie skutočného vlastníka príjmu sa plynutím času vyvíja. Oboznámime Vás s aktuálnymi súdnymi prípadmi.


10:35 - 11:10    Prestávka na kávu


11:10 – 12:30    Daňová uznateľnosť nákladových úrokov z úverov použitých na obstaranie akcií, resp. obchodných podielov

Lektori: Jozef Danis, prezident SKDP a Jakub Sehnal, Penta Investments


V tejto téme sa budeme venovať transakciám, keď napríklad spoločnosť A načerpala úver za účelom nadobudnutia 100%-ného obchodného podielu v spoločnosti B. Spoločnosť B je napríklad vlastníkom nehnuteľností, ktoré prenajíma. Následne sa spoločnosť A zlúčila so spoločnosťou B. Môže právny nástupca v tomto zlúčení v kontexte ustanovenia § 19 ods. 3 písm. u) ZDP účinného od 01.01.2018 zahrnúť úroky z úveru do daňových výdavkov? Na túto, ale aj ďalšie transakcie sa pozrieme tak z pohľadu slovenskej, ako aj českej právnej úpravy.


12:30 – 13:40    Obed


13:40 – 14:00    Zdaňovanie vesmíru

Lektor: Renáta Blahová, BMB Partners

   

Veríme, že toto krátke zhrnutie z výročnej konferencie IFA 2019 v Londýne bude oživením aj našej konferencie. 


14:00 – 14:30    Prinesie transpozícia smernice DAC 6 nové povinnosti pre profesiu daňového poradcu?

Lektor: A. Koroncziová, Právnická fakulta UK


Veľmi aktuálna téma, o ktorej by mal byť informovaný každý daňový poradca.


14:30 – 15:00    Hybridné nesúlady a ich úprava v zákone o dani z príjmov

Lektor: Ing. Mária Murínová, MF SR

V tomto vstupe Vás oboznámime s novinkami v našej právnej úprave.


15:00 – 15:30    Prestávka na kávu


15:30 – 16:30     Multilaterálna konvencia a stála prevádzkareň

Lektori: Miriam Galandová, PRK PARTNERS a Judita Kuchtová, BMB Partners 


V tomto vstupe Vám na praktických príkladoch priblížime problémy a konflikty v zisťovaní stálej prevádzkarne, ktoré pretrvávajú aj napriek prijatiu MLI. 


Na konferencii privítame:


-     JUDr.Františka BONKA PhD. (MF SR, UPJŠ)

-     Ing. FrantišAk CSEFALVAYA (MF SR)

-     Ing. ElenU PEKAROVÚ (MF SR)

-     Ing. Ivana NÁTANA (FR SR)

-     Ing. Petra KUCHÁRA (FR SR)

-     Ing. Danu SLIVKOVÚ (FR SR)

-     JUDr. Barboru POŘÍZKOVÚ (NSS ČR)

-     JUDr. Petru PRÍBELSKÚ (NS SR)

-     Ing. Nikolu TAHOTNÚ (Ú VHS)

-     Bc. Ing. Z. SVINČÁKOVÚ, PhD. (Ú VHS)

-     JUDr. Ing. M. KAČALJAKA, PhD. (PF UK)


V cene konferencie sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.


Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Park Inn by Radisson Danube Bratislava. Pri rezervácií pre uplatnenie 20 % zľavy prosíme uviesť, že ste účastníkom konferencie SKDP a rezerváciu realizujte prostredníctvom e-mailu: reservations.bratislava@parkinn.com


Parkovanie pre delegátov počas konferencie je spoplatnené sumou 12 EUR za auto na pol dňa a 18 EUR za auto na celý deň.


Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Park Inn by Radisson Danube Bratislava
Rybné námestie 1
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté