Konferencia: Transferové oceňovanie v praxi

138,00 € | webinár 114,00 €
114,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka

Finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu nezávislého vzťahu kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež na správnosť dokumentácie predloženej daňovému úradu. Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky transferového oceňovania, predstaviť používanie a uplatňovanie metód transferového oceňovania a analyzovať oblasti, ktoré možno z pohľadu aplikácie považovať za sporné. Okrem toho sa konferencia zameria aj na praktické znalosti z vedenia daňovej kontroly a následných súdnych sporov.

Lektori: Ing. Tomáš Janoušek (daňový poradca) a JUDr. Dušan Misároš (advokát), Ing. František Cséfalvay (MF SR), Ing. Silvia Karelová (FR SR) a JUDr. Juraj Vališ (NSS SR)

Upozornenie: V prípade, že máte záujem zúčastniť sa on-line formou, označte prosím, túto možnosť v objednávke. Z organizačných dôvodov je konferencia prístupná len pre prihlásených účastníkov.

Dátum konania

30. mája 2022 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

streda 25. mája 2022
Stále aktuálna téma, stále hroziace vysoké pokuty. ÚVHS dokonca vo februári informoval, že sa pri daňových kontrolách viac zameria na transferové ceny. Pripravte preto svoju transferovú dokumentáciu tak, ako Vám poradia lektori z radov daňových poradcov, advokátov, ministerstva, finančnej správy a súdov. Viac už spraviť nemôžete.


Návrh diskutovaných tém:

1. koncept tzv. vnútornej porovnateľnej ceny (problematická aplikácia v praxi);
2. primerane presné úpravy transferovej ceny a/alebo ukazovateľa ziskovosti v nadväznosti na ekonomicky relevantné vlastnosti a faktory porovnateľnosti;
3. výber porovnateľných nezávislých spoločností z databázy TP Catalyst;
4. trhové rozpätie ukazovateľa ziskovosti porovnateľných nezávislých spoločností (medzikvartilové rozpätie a mediánová hodnota);
5. požiadavky správcu dane na použitie konkrétnej verzie databázy TP Catalyst.

Konferencia bude prebiehať formou diskusie.

Z konferencie bude vyhotovený aj záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii 7dní (31.5.-6.6.2022). 


Miesto konania

HOTEL COLOR
Pri Starom mýte 1
Bratislava
Slovenská republika
+421 (0) 2 4910 1255
Pridaj do košíka