Konferencia: Účtovníctvo 2023

138,00 € | webinar 114,00 €
114,00 € | price for member of SKDP
Registration has been closed

Zmena miesta konania: Akadémia daňových poradcov, Trnavská cesta 74/A, Bratislava

Uzávierka registrácie: osobná účasť 9.1.2023 / online účasť 16.1.2023

Konferencia Účtovníctvo 2023 je historicky prvou konferenciou na tému účtovníctvo, ktorú SKDP organizuje. Počas jedného dňa Vás skúsení odborníci a zaujímaví hostia prevedú viacerými témami. S profesorom Milošom Tumpachom budeme diskutovať o úskaliach IFRS, s odborníčkou na kryptoaktíva Vladimírou Mačuhovou o tom, ako účtovne zachytiť úhrady za tovary a služby vo virtuálnej mene a so špecialistom na účtovníctvo Martinom Tužinským prediskutujeme vybrané problémy účtovania vyplývajúce z praxe. Ak sa chcete navyše dozvedieť o pripravovaných zmenách v legislatíve, alebo Vás zaujíma, aké zmeny vyplývajú zo Smernice CSRD na nefinančné výkazníctvo, na tejto konferencii nesmiete chýbať. Pripravujeme pre Vás ešte oveľa viac...

Upozornenie: V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke.


Event date

17. January 2023 - 08:45 - 16:15

Deadline

Monday 16. January 2023

Program + časový harmonogram

Z konferencie bude zhotovený záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii do 24.1.2023.

Vyjadrenia a názory zamestnancov orgánov Finančnej správy SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho správneho súdu SR a iných orgánov verejnej správy SR prezentované na podujatiach SKDP alebo ADP predstavujú názory týchto osôb na diskutované témy a prezentované okolnosti, majú nezáväzný a informatívny charakter a nepredstavujú stanovisko alebo záväzný názor týchto orgánov.

Where

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
82102 Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Registration has been closed