Koniec špekulatívnym praktikám zavádza novela Obchodného zákonníka

60,00 € | webinár 54,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Máte startup, ktorý sa pre pôžičky od svojich akcionárov považuje za spoločnosť v kríze? Viete, že nové pravidlá zamerané proti špekulatívnym fúziám Vám môžu znemožniť zlúčiť sa? 

Predmetom seminára bude predstavenie novej právnej úpravy vo vzájomných súvislostiach, a to aj v nadväznosti na nedávno zavedené nové právne inštitúty.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

14. december 2017 - 09:00 - 15:05

Posledný deň na prihlásenie

streda 13. december 2017

Lektor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová


Novela Obchodného zákonníka vychádza z Akčného plánu boja proti  daňovým podvodom 2017 – 2018.  Cieľom novely je zabrániť praktikám, ktoré bývajú označované ako špekulatívne. Predmetom seminára bude predstavenie novej právnej úpravy vo vzájomných súvislostiach, a to aj v nadväznosti na nedávno zavedené nové právne inštitúty.


Na seminári sa budeme venovať najmä nasledovným okruhom:

  • zánik a fúzie spoločností po novom

  • sprísnenie zodpovednosti štatutárov a bývalých štatutárov

  • posilnenie zodpovednosti spoločníkov

  • opatrenie proti tzv. bielym koňom

  • nový trestný čin „nekalej likvidácie“

  • prevod obchodného podielu po novom

  • kapitálové fondy

  • iné navrhované zmeny, napr. schvaľovanie účtovných závierok, splatnosť faktúr pre subdodávateľov partnerov verejného sektora, obchodné tajomstvo, konkurz, prístup do Obchodného vestníka.

V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Afganistan
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté