Riziká a hrozby kreatívneho účtovníctva

90,00 € | webinár 72,00 €
72,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka

Hoci má účtovníctvo poskytovať používateľom informácie, ktoré by mali umožniť vytvoriť si pravdivý a verný obraz o ekonomickej situácii účtovných jednotiek, stáva sa, že to je to iba zbožné prianie.  Prednáška sa bude práve týmto problémom a to z pohľadu praktík tzv. kreatívneho účtovníctva a ich vplyvu na finančné ukazovatele, vrátane (hoci nie výlučne) výsledok hospodárenia. Pozornosť sa pritom bude venovať aj rizikám, ktoré sa týkajú vykazovania a účtovania podľa medzinárodných štandardov IFRS a to predovšetkým z toho dôvodu, že môžu slúžiť ako referenčný rámec pre reálne zobrazenie (komplexných) transakcií, ktorým sa národné predpisy nevenujú. 


Lektor: prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke. Z organizačných dôvodov je seminár prístupný len pre prihlásených účastníkov. 

Dátum konania

13. decembra 2022 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

štvrtok 1. decembra 2022

Program:


1.   (Veľmi krátke) vymedzenie kreatívneho účtovníctva

2.   Národné predpisy ktoré sa týkajú nielen skresľovania údajov, ale aj širším aspektom kreatívneho účtovníctva

3.   Reálne príklady kreatívneho účtovníctva vo výkazníctve slovenských podnikov

4.  Transakcie ktoré reálne ovplyvňujú finančné ukazovatele účtovných jednotiek: transakcie s komerčnou podstatou a transakcie iba s bilančnou podstatou)

5.   Účelové transakcie iba s bilančnou podstatou (účelové podnikové kombinácie, transakcie so spriaznenými stranami, predaj a kúpa za neštandardných podmienok, výroba nad rámec dopytu, stimulácie predaja nad rámec reálneho dopytu)

6.   Príklady na nezahrnutie niektorých skutočností do účtovníctva

7.   Príklady na účtovné zobrazenie fiktívnych skutočností

8.   Účtovné zobrazenie reálnych skutočností, ale v nesprávnom čase a/alebo nesprávnych účtoch

9. Manipulácia so spôsobom prezentovania správnych skutočností (sťaženie prehľadnosti či zrozumiteľnosti, neuvádzanie vysvetľujúcich komentárov, používanie neštandardných výpočtov a ukazovateľov, preklasifikovanie znemožňujúce porovnávanie).

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Pridaj do košíka