Metodické dni k DPH

174,00 € | webinár 174,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Aj tento rok pre Vás metodicko-legislatívna komisia pre DPH vybrala témy, ktoré stoja za povšimnutie. Preto si ani Vy nenechajte ujsť pútavé prednášky, podnetnú diskusiu či odborné vstupy prizvaných hostí.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

3. júna 2019 - 10:00 - 17:00
4. júna 2019 - 09:30 - 15:00

Posledný deň na prihlásenie

streda 29. mája 2019
Odborný program:

Pondelok 03. júna 2019:
Aplikačné problémy pri uplatňovaní paragrafu 43 zákona o DPH (Milan Vargan)
Poukazy / Vouchers v zmysle novely zákona o DPH (Eva Fričová a Juraj Ontko)
Spracovateľské operácie na tovare premiestnenom zahraničnou osobou do tuzemska v kontexte zložených plnení (Zuzana Šidlová)
Rozsah dokazovania daňového subjektu a rozsah dokazovania správcu dane pri DPH kontrolách (Juraj Vališ)

Utorok 04. júna 2019:
DPH pri nepeňažnom vklade v súvislosti s účtovaním (Peter Pompura)
Krypromeny a základ dane (Peter Schmidt)
Uplatnenie DPH pri ubytovacích službách - interpretácia a judikatúra EÚ pri pobytových balíkoch (Martin Tužinský)
Aktuálne informácia o EÚ legislatíve v oblasti DPH (Eva Mihálová - MF SR)

V cene Metodických dní sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

V prípade záujmu o ubytovanie v hoteli Sitno máte možnosť využiť zľavu z ubytovania vo výške 25 % - kód na zľavu zadajte pri rezervácií v hoteli. Heslo na zľavu: "SKDP 2019" (Ubytovanie odporúčame rezervovať do 17.5. 2019- do tohto termínu je v hoteli zabezpečená dostatočná kapacita ubytovania pre našu akciu.)

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Hotel Sitno
966 02 Vyhne
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté