Metodické dni 2021 on-line

156,00 €
132,00 € | price for member of SKDP
Registration has been closed
Zaujímavé témy, skúsení lektori. Ako každý rok, aj tentokrát pre Vás metodicko-legislatívne komisie SKDP pripravili vysoko aktuálne témy z oblasti DPH, správy daní a dane z príjmov. 

Tešíme sa na spoločné stretnutie

Event date

18. October 2021 - 09:00 - 15:45
19. October 2021 - 09:00 - 15:30

Deadline

Sunday 17. October 2021

Program metodických dní 


Dôležité informácie:

Vzhľadom na to, že hostia pozvaní na podujatie preferujú on-line prítomnosť, ako aj vzhľadom na nemožnosť predpokladať pandemické opatrenia, ktoré bude potrebné v čase konania podujatia dodržiavať, rozhodli sme sa neodložiť aj tento rok realizáciu metodických dní a tento rok ich zorganizovať on-line formou. Primerane forme sme znížili aj účastnícky poplatok. 

Do diskusie sa budete môcť zapájať vždy, keď sa "prihlásite", t.j. kliknete na ikonku zdvihnutej ruky. 

Veríme, že metodické dni budú tak, ako v minulosti, aj v tejto forme pre Vás prínosom a zaujímavou možnosťou diskutovať s kolegami a hosťami. 

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

Registration has been closed