Metodické dni k dani z príjmov a k účtovníctvu

216,00 € | webinár 183,60 €
183,60 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté
Aj tento rok pre Vás metodicko-legislatívne komisie pripravili zaujímavý program a kancelária kultúrny program.
Tešíme sa na spoločné stretnutie

Dátum konania

9. decembra 2019 - 10:00 - 17:00
10. decembra 2019 - 09:30 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

piatok 6. decembra 2019

Pondelok 9. decembra 2019


Téma: Príjem a hotovostný princíp u fyzických osôb

Prednášajúci: Miroslav Marcinčin


Téma: Účtovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov

Prednášajúce: Mária Horváthová, MF SR, Marta Stohlová


Téma: Rekreačné poukazy - špecifické otázky a praktické odporúčania

Prednášajúca: Alica Orda Oravcová


Téma:  Digitalizácia účtovníctva

Prednášajúci: BMD 


Téma: Prenájom železničných vozňov z pohľadu zrážky dane z príjmov PO                                       

Prednášajúca: Alica Orda Oravcová


Utorok 10. decembra 2019


Téma: Splatenie príspevku do kapitálového fondu z príspevkov započítaním                                                                                         

Úvod k tvorbe kapitálového fondu z príspevkov z pohľadu Obchodného zákonníka, zákona o dani z príjmov a zákona o účtovníctve; Splatenie príspevku započítaním vzájomných pohľadávok (pohľadávka voči spoločníkovi z titulu rozhodnutia o navýšení KF peňažným vkladom x pohľadávka spoločníka voči spoločnosti napr. z titulu predaja majetku alebo pôžičky)

Prednášajúce: Silvia Hallová, Jana Deverová


Téma: Vklad do KF a jeho daňová uznateľnosť pri predaji finančnej investície

Prednášajúci: Jozef Danis


Téma: Kapitalizácia záväzku do KF - moment realizácie príjmu fyzickou osobou (zdanenie z pohľadu spoločníka FO)

Prednášajúci: Jozef Danis


Téma: Zdaňovanie príjmov z prerozdelenia KF v cezhraničnom kontexte - kategorizácia príjmu podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Prednášajúca: Dana Slivková


Téma: Vybrané problémy v súvislosti so zlúčením v reálnych hodnotách

Prednášajúci: Matúš Falis, Jana Deverová


Pre účastníkov Metodických dní odporúčame ubytovanie v hoteli Sitno. Pri rezervácií pre uplatnenie 25 % zľavy, prosím uveďte, že ste účastníkom Metodických dní SKDP a rezerváciu realizujte prostredníctvom e-mailu: rezervacie@hotelsitno.sk

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE:

  • CHECK-IN je o 14:00 hod.

  • CHECK-OUT o 10:00 hod.

  • Župany pre hostí pripraví hotel na izbu za poplatok 3,00 Eur

  • Hostia si v prípade záujmu môžu vopred rezervovať termín vybranej wellness procedúry na wellness recepcii 0911 196 990, wellness@hotelsitno.sk

  • Otváracie hodiny hotelového wellness:

POOL & ACTIVE ZONE 08:00-00:00 hod.

WELLNESS & RELAX ZONE  - termálny bazén 08:00-00:00 hod., sauny 16:00-00:00 hod.

MINIME AQUAFUN 10:00-22:00 hod.

  • Pri skoršom príchode je na uskladnenie batožiny možné využiť úschovňu pri recepcii

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Hotel Sitno
96602 Vyhne
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté