Tajomstvá daňového práva alebo novela zákona o správe daní

91,00 € | webinár 69,00 €
81,90 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Ostaňte s nami v obraze a získajte prehľad o aktuálnej novele daňového poriadku, ktorou Vás prevedie JUDr. Toško

Beran z Ministerstva financií SR.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

18. január 2018 - 09:00 - 15:05

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 15. január 2018

Lektor: JUDr. Toško Beran, MF SR


Nosnou témou aktuálnej novely daňového poriadku je reforma daňového tajomstva, ktorej cieľom je zvýšiť

daňovú transparentnosť pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňových subjektov. Budú sa

zverejňovať ďalšie daňové zoznamy, pretože to prispieva k lepšej informovanosti verejnosti, väčšej

transparentnosti podnikateľského prostredia a pomáha v boji proti daňovým únikom.

Touto novelou sa zavádza index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne

hodnotenie daňových subjektov.

Transpozíciou Smernice Rady sa zabezpečuje prístup finančnej správy k informáciám v oblasti boja proti praniu

špinavých peňazí.

Ako propodnikateľské opatrenie sa predlžuje lehota na podanie odvolania a upravuje poplatok za záväzné

stanovisko.

Rozširuje sa povinná elektronická komunikácia pre ďalšie daňové subjekty.


V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie

zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Afganistan
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté