Seminár: Odmeňovací systém a daňová uznateľnosť zložiek mzdy poskytovaných nad rámec právnych predpisov

93,00 € | webinár 84,00 €
84,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Neviete si rady v oblasti odmeňovania zamestnancov? Nevyplatí sa hádať, ale vyplatí sa nájsť správne odpovede!

Seminárom Vás prevedie odborníčka na pracovné právo a spoločne sa zameriame na oblasť odmeňovania, a to nielen teoreticky, ale aj prakticky.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je možná účasť len pre prihlásených.

Dátum konania

22. októbra 2019 - 09:00 - 15:00

Posledný deň na prihlásenie

piatok 18. októbra 2019

Lektorské zabezpečenie:

JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M. - odborníčka na pracovné právo

Program:

Seminár poskytne účastníkom možnosť osvojenia si základných teoretických, ale najmä praktických vedomostí z problematiky odmeňovania zamestnancov v zmysle  Zákonníka práce so zameraním na právnu úpravu mzdy zamestnanca, jej zložiek (základná mzda, variabilná zložka mzdy, príplatky a mzdové zvýhodnenia), pomer základnej a variabilnej zložky mzdy a spôsobu ich výpočtu v nadväznosti na uplatnenie zodpovednosti zamestnanca i zamestnávateľa.

Časť seminára bude zameraná na negatívne vymedzenie mzdy, obsah tzv. mzdových podmienok zamestnávateľa vo väzbe na dojednanie mzdy v pracovnej alebo kolektívnej zmluve aj v kontexte daňovej uznateľnosti zložiek mzdy, ktoré sú poskytované nad rámec právnych predpisov.

V súvislosti s odmeňovaním sa účastníci seminára dozvedia informácie o povinnosti poskytovať rovnakú mzdu za rovnakú prácu, resp. prácu porovnateľnej hodiny a tej súvislosti zákaz diskriminácie. Nemožno opomenúť ani minimálnu mzdu a minimálne mzdové nároky, či mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, pracovnú pohotovosť, prácu vo sviatok, nočnú prácu. Seminár bude zameraný aj na ozrejmenie si rozdielnych sadzieb mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu aj v kontexte ich priznávania v zmysle § 95 Zákonníka práce.

Celé vzdelávanie je zamerané na základnú orientáciu sa v najčastejších chybách v praxi zo strany zamestnávateľov.

Počas celého vzdelávania majú účastníci možnosť diskusie a individuálneho riešenia  ich konkrétnych problémov s lektorom.


V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté