Organizačné zložky komplexne (právne minimum, účtovníctvo, dane, DPH a transferové oceňovanie)

84,00 € | webinár 84,00 €
72,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka

Seminár komplexne prevedie problematikou podnikania zahraničných subjektov v SR prostredníctvom organizačných zložiek. Od právnych základov v súvislosti so zložkami, cez špecifiká účtovania, až po ich zdanenie. V súvislosti so zdanením objasní význam stálej prevádzkarne (daň z príjmu) a prevádzkarne pre účely DPH. Tiež sa bude venovať trasferovému oceňovaniu. Lektorka: Ing. Marcela Bošková, ACCA

Dátum konania

16. septembra 2020 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

utorok 8. septembra 2020

Obsah seminára

· Právne postavenie organizačnej zložky s ohľadom na ustanovenia Obchodného zákonníka (právna subjektivita, konanie za zložku, zriaďovateľ v zahraničí, zápis v ORSR a ďalšie)

· Organizačná zložka z hľadiska účtovníctva (povinnosť účtovať, špecifické účtovanie vzťahov medzi zložkou a jej zriaďovateľom, rozdiely v účtovaní pri organizačných zložkách a obchodných spoločnostiach)

· Organizačná zložka a daň z príjmov (ako sa zdaňujú organizačné zložky, vznik stálej prevádzkarne, upozornenia na špecifiká zdanenia a ďalšie)

· Organizačná zložka a transférové oceňovanie (TP dokumentácia zložky, princíp nezávislého vzťahu)

· Organizačná zložka a DPH (rozdiel pri registrácii podľa § 4 a § 5 zákona o DPH, vnik prevádzkarne, problémy s nárokom na odpočet v súvislosti so zriaďovateľom) 

Lektorka: Ing. Marcela Bošková, ACCA

Marcela je lektorka ekonomických a daňových tém. Má viac ako 12-ročné praktické skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní. K jej špecializácii patrí oblasť medzinárodného zdanenia, trasnferové oceňovanie, organizačné zložky a stále prevádzkarne. Marcela je členkou Slovenskej komory daňových poradcov a medzinárodnej  účtovnej organizácie Association of Chartered Certified Accountants. Zároveň sa ako daňový odborník vyjadruje pre slovenské médiá.

 

Miesto konania

Hotel Color
Pri Starom mýte 1
83104 Bratislava
Slovenská republika
Pridaj do košíka