PANDÉMIA A LEGISLATÍVNE ZMENY II.

60,00 €
48,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka
...pokračovanie úspešnej prvej časti Pandémia a legislatívne zmeny s RNDr. Jozefom Mihálom, doplnená o aktuálne informácie a nové opatrenia.
Pandémia vyvolala vlnu rýchlych a zásadných zmien v Zákonníku práce, v zákone o dani z príjmov, v zákonoch o sociálnom a zdravotnom poistení a v ďalších zákonoch s cieľom pomôcť firmám udržať zamestnanosť a SZČO zachrániť svoje podnikanie. Dôležitú úlohu v tomto procese má projekt "Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti, z ktorého môžu čerpať príspevky mnohí zamestnávatelia, SZČO a najnovšie i spoločníci v jednoosobových s.r.o. a osoby pracujúce na dohody. 

Dátum konania

9. júna 2020 - 09:00 - 13:00

Posledný deň na prihlásenie

pondelok 8. júna 2020

Program:

1. Zmeny v daniach z príjmov a odvodoch

- zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti a jeho novely

- čo sa nepovažuje za daňový nedoplatok 

- posun lehôt na podávanie daňových priznaní a ročného zúčtovania dane 

- vrátenie preplatkov dane za rok 2019

- odklad platenia odvodov za marec 2020

- odpustenie odvodov za apríl 2020

- pandemické ošetrovné a ďalšie zmeny


2. Zmeny v Zákonníku práce

- jednostranné rozhodnutie na práci z domu

- zmeny pri nariaďovaní čerpania dovolenky a rozvrhu pracovného času

- ochrana zamestnanca pred výpoveďou počas OČR a PN

- náhrada mzdy pri prekážkach v práci znížená na 80% priemernej mzdy

- OČR v júni 2020 ("dobrovoľné" chodenie do školy)


3. Hlavná téma: Projekt "Prvá pomoc" 

- štyri opatrenia, dve kategórie zamestnávateľov + dve kategórie fyz. osôb

- podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ, resp. FO (SZČO)

- na akých zamestnancov sa vyplatí príspevok

- výpočet príspevku podľa jednotlivých opatrení

- ako sa posudzuje "pokles tržieb"

- aký je rozdiel medzi opatrením "3A" a "3B"

- kombinácie resp. súbehy viacerých opatrení

- ako zamestnávateľ získa čo najvyšší príspevok 

- mechanizmus podávania žiadostí o príspevok, výplata príspevku

- zmeny v projekte za mesiac apríl, výhľad na ďalšie mesiace

Po celý čas prebieha živá diskusia, účastníci webinára kladú otázky online v chat-boxe, lektor naživo odpovedá, zodpovedané budú všetky otázky.

Otázky je možné poslať aj vopred na vzdelavanie@skdp.sk

Pridaj do košíka