Konferencia: Podvodné konania pri DPH

138,00 € | webinár 114,00 €
114,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka

Prinášame Vám zaujímavú diskusiu venovanú podvodným konaniam súvislosti s DPH, ktorej sa zúčastnia daňoví poradcovia, zástupcovia MF SR, FR SR, NSS SR. 

UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke. Z organizačných dôvodov je cyklus seminárov prístupný len pre prihlásených účastníkov. 

Dátum konania

12. septembra 2022 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

streda 31. augusta 2022

Prinášame Vám zaujímavú diskusiu venovanú podvodným konaniam súvislosti s DPH, ktorej sa zúčastnia daňoví poradcovia, zástupcovia MF SR, FR SR, NSS SR.

Predmetom diskusie budú kľúčové rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-154/20 Kemwater ProChemie a C-440/04 AXEL KITTEL zamerané na:

Identifikáciu deklarovaného dodávateľa, resp. splnenia hmotnoprávnych podmienok pre účely uplatnenia práva na odpočítanie DPH v prípade, ak nebol identifikovaný deklarovaný dodávateľ,

dôkazné bremeno týkajúce sa statusu osoby dodávateľa, ktoré je primárne na strane daňového subjektu (odberateľa) a jeho presunutia na daňový subjekt, možnosť vyvinenia sa daňového subjektu,

vedomostný test (vedel alebo vedieť mal a mohol) v súvislosti s podvodným konaním a rozsahom dôkazného bremena správcu dane a následné právo daňového subjektu vyvinenia sa, t. j. ako preukázať, že daňový subjekt konal v dobrej viere,

test rozumnosti prijatých opatrení, t.j. preukázanie daňového subjektu, že ním prijaté opatrenia boli v „rozumnom rozsahu“.

Prednáška bude prebiehať formou diskusie, lektori nemajú povinnosť pripravovať materiály.

Veríme, že sa do diskusie aktívne zapoja (okrem samotných účastníkov) aj naši pozvaní hostia: 
   Ing. Jiří Žežulka, prezident FS SR
   Mgr. et Mgr. Mojmír BEŇO, odbor nepriamych daní MF SR, vedúci odd. DPH
   zástupcovia FR SR: odboru boja proti podvodom, odboru odvolaní a odboru kontroly
   Mgr. Filip RICHTER, odbor nepriamych daní MF SR, odd. DPH
   Ing. Viera ROJÍKOVÁ, odbor daňovej metodiky, vedúca odd. metodiky DPH
   JUDr. Karel ŠIMKA, predseda NSS ČR
   Ing. Petr TOMAN, viceprezident KDP ČR
   JUDr. Juraj VALIŠ, sudca NSS SR

Dôležité informácie:

Realizácia vzdelávacieho podujatia je viazaná na aktuálnu pandemickú situáciu. Všetky obmedzenia a opatrenia, ktoré bude nevyhnutné dodržiavať v rámci konania tohto podujatia budú vychádzať z aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platnej v čase konania prednášky, t.j. 12.9. 2022. 


Miesto konania

HOTEL COLOR
Pri Starom mýte 1
Bratislava
Slovenská republika
+421 (0) 2 4910 1255
Pridaj do košíka