Konferencia: Podvodné konania pri DPH

138,00 € | webinar 114,00 €
114,00 € | price for member of SKDP
Registration has been closed

Uzávierka registrácie: osobná účasť - 7.9.2022 / online účasť - 11.9.2022

Prinášame Vám zaujímavú diskusiu venovanú podvodným konaniam súvislosti s DPH, ktorej sa zúčastnia daňoví poradcovia, zástupcovia MF SR, FR SR, NSS SR. 

Lektori: Ing. Milan Vargan, Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Ján Skorka


UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke. Z organizačných dôvodov je konferencia prístupná len pre prihlásených účastníkov. 

Event date

12. September 2022 - 09:00 - 15:30

Deadline

Sunday 11. September 2022

Videopozvánka

Predmetom diskusie budú kľúčové rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-154/20 Kemwater ProChemie a C-440/04 AXEL KITTEL zamerané na:

- Identifikáciu deklarovaného dodávateľa, resp. splnenia hmotnoprávnych podmienok pre účely uplatnenia práva na odpočítanie DPH v prípade, ak nebol identifikovaný deklarovaný dodávateľ,

- dôkazné bremeno týkajúce sa statusu osoby dodávateľa, ktoré je primárne na strane daňového subjektu (odberateľa) a jeho presunutia na daňový subjekt, možnosť vyvinenia sa daňového subjektu,

- vedomostný test (vedel alebo vedieť mal a mohol) v súvislosti s podvodným konaním a rozsahom dôkazného bremena správcu dane a následné právo daňového subjektu vyvinenia sa, t. j. ako preukázať, že daňový subjekt konal v dobrej viere,

- test rozumnosti prijatých opatrení, t.j. preukázanie daňového subjektu, že ním prijaté opatrenia boli v „rozumnom rozsahu“.


Prinášame Vám zaujímavú diskusiu venovanú podvodným konaniam súvislosti s DPH, ktorej sa zúčastnia daňoví poradcovia, zástupcovia MF SR, FR SR, NSS SR:


MF SR  

Hostia:

 • Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, odbor nepriamych daní MF SR, vedúci odd. DPH

 • Mgr. Filip Richter, odbor nepriamych daní MF SR, odd. DPH


FR SR

Účastníci do diskusie:

 • Ing. Miroslava Barlová – odbor kontroly FR SR

 • Ing. Stanislava Klimentová - odbor kontroly FR SR

 • Ing. Jana Sabolová – odbor odvolacieho konania

 • Ing. Vladimíra Prítelová - odbor odvolacieho konania

 • Ing. Viera Rojíková – odbor daňovej metodiky

 • Ing. Ľubica Malysová - odbor daňovej metodiky

 • Ing. Anna Kováčiková - odbor daňovej metodiky

 •  

Hostia:

 • Ing. Jiří Žežulka, prezident FS SR

 • Ing. Monika Drevená – odbor odvolacieho konania

 • Ing. Marcela Hricová - odbor daňovej metodiky

 

NSS SR a NSS ČR

Účastníci do diskusie:

 • JUDr. Karel Šimka, predseda NSS ČR

 • JUDr. Juraj Vališ, sudca NSS SR

Hostia:
 • JUDr. Pavol Naď, predseda NSS SR


KDP ČR

Hostia:

 • Ing. Petr Toman, viceprezident KDP ČRPrednáška bude prebiehať formou diskusie, lektori nemajú povinnosť pripravovať materiály.

Z konferencie bude zhotovený záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii od 13.9.-19.9.2022.

Realizácia vzdelávacieho podujatia je viazaná na aktuálnu pandemickú situáciu. Všetky obmedzenia a opatrenia, ktoré bude nevyhnutné dodržiavať v rámci konania tohto podujatia budú vychádzať z aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platnej v čase konania prednášky, t.j. 12.9. 2022. 


Where

HOTEL COLOR
Pri Starom mýte 1
Bratislava
Slovenská republika
+421 (0) 2 4910 1255
Registration has been closed