Polícia u daňového poradcu

66,00 € | webinár 66,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Na stretnutí sa dozviete aké sú Vaše práva a povinnosti v prípade komunikácie s políciou, prokuratúrou či súdmi. Čo im musíte odovzdať, ukázať či povedať. 

Dátum konania

21. januára 2020 - 09:00 - 15:30

Každý daňový poradca vie, že o veciach svojich klientov musí zachovávať mlčanlivosť. Aké sú však skutočné hranice tejto povinnosti? Máte povinnosť strpieť prehliadku priestorov a vydať klientove dokumenty polícii?

Viete že, príslušníci Kriminálneho úradu finančnej polície majú oprávnenie požadovať doklady a potrebné vysvetlenia, nahliadať do účtovných a iných evidencií bez ohľadu na spôsob ich vedenia a vyhotovovať potrebnú dokumentáciu. Kedy tak môžu robiť?

Príďte sa dozvedieť, ako sa odporúča postupovať voči polícii a orgánom činným v trestnom konaní (OČTK). Napríklad, prediskutujeme čo treba robiť, ak do kancelárie daňového poradcu príde polícia, ako a s kým komunikovať a čím argumentovať. Niektoré otázky spojené s postupom OČTK sú v praxi vyriešené ako napr. nezákonnosť dôkazov, niektoré potrebujú širšiu diskusiu. Preto plánujeme prizvať aj odborníkov z praxe, napr. prokuratúry.

Školitelia: M. Kordík (prokurátor), P. Šamko (sudca), Ľ. Makó (riaditeľ Kriminálneho Úradu FS) M. Galandová (daňová poradkyňa), Z. Kolenová (advokát)

V cene seminára je zahrnuté:

písacie potreby, materiály podľa určenia lektora v elektronickej alebo tlačenej podobe, občerstvenie (minerálka, káva, čaj) počas prestávky, obed

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté