Webinár: Prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni vrátane vysvetlenia záverov akcie 7 projektu OECD BEPS

90,00 €
72,00 € | price for member of SKDP
Add to cart

Cieľom tohto seminára je informovať komplexne o aktualizovaných postupoch pre prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni z pohľadu vnútroštátnych predpisov Slovenskej republiky a aktualizovanej správy OECD pre prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni v kontexte opatrení projektu OECD BEPS (projektu proti erózii základu dane a presunu ziskov).

Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD.

UPOZORNENIE:  Seminár sa bude konať len online formou a nebude z neho zhotovený záznam.


 

Event date

10. October 2023 - 09:00 - 15:00

Deadline

Monday 9. October 2023

Program seminára je zameraný na nasledovné oblasti:

1. predstavenie v súčasnosti platného legislatívneho rámca pre prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni tiež pre aktualizovanú definíciu stálej prevádzkarne podľa záverov akcie 7 projektu OECD BEPS;

2. vysvetlenie prístupu k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni podľa aktuálne platného zákona o dani z príjmov;

3. vysvetlenie prístupu k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni podľa aktuálne platných medzinárodných zmlúv;

4. vysvetlenie zmien v definícii pojmu stála prevádzkareň so zámerom zamedziť umelému vyhýbaniu sa statusu stálej prevádzkarne prostredníctvom komisionárskych dohôd, výnimiek z definície stálej prevádzkarne, rozdeľovania kontraktov a súvisiacich registračných a oznamovacích povinností;

5. prezentácia modelových príkladov

Add to cart