PUBLIKÁCIA: Daňové a účtovné zákony 2018

12,00 €
9,60 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté
UŽITOČNÁ PRACOVNÁ POMôCKA NA ROK 2018:
Prvýkrát sme pre Vás pripravili predpisy z oblasti daní a účtovníctva účinné od 1.1.2018 v jednej publikácií, v ktorej okrem samotných textov právnych predpisov nájdete ďalšie pridané informácie, ktoré v porovnateľných publikáciách nenájdete. 

ZVÝHODNENÁ CENA pre daňových poradcov

Dátum konania

UŽITOČNÁ POMPôCKA NA ROK 2018:
Prvýkrát sme pre Vás pripravili predpisy z oblasti daní a účtovníctva účinné od 1.1.2018 v jednej publikácií, v ktorej okrem samotných textov právnych predpisov nájdete ďalšie pridané informácie, ktoré v porovnateľných publikáciách nenájdete. 

Publikácia obsahuje: 
- 19 predpisov z oblasti daní a účtovníctva 
- úvodný komentár k zákonu o dani z príjmov, zákonu o DPH a Daňovému poriadku od zamestnancov MF SR a FR SR
- zvýraznenie novej právnej úpravy
- vyznačenie vypustených textov pre porovnanie pôvodnej a novej právnej úpravy
- obsah pri každom predpise zahrňujúci nadpisy aj zákonodarcom nepomenovaných ustanovení
- dôvodové správy priamo pri jednotlivých ustanoveniach nových alebo menených textov
- upozornenia na nadobúdanie účinnosti počas roka 2018
- prehľadné spracovanie
- rozsah 500 strán

Veríme, že publikácia bude pre Vás užitočnou pracovnou pomôckou počas celého roku 2018.

ZVÝHODNENÁ CENA pre daňových poradcov

DORUČENIE - máte možnosť zvoliť v poslednom kroku objednávky: 

V prípade, že máte záujem o osobný odber, máte možnosť vyzdvihnúť si publikáciu v priestoroch SKDP na Trnavskej ceste 74/A v Bratislave, alebo na ktoromkoľvek vzdelávacom podujatí SKDP alebo ADP.

Doručenie poštou je na adresu uvedenú v objednávke do konca februára. 

Prihlasovanie je uzavreté