Reklama - účtovné a daňové hľadisko

69,00 € | webinár 59,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Zákazníka treba zaujať, prilákať a upútať. Aby ste však neupútali daňový úrad svojimi výdavkami na reklamu, zúčastnite sa nášho seminára, kde sa dozviete ako je to s daňovou uznateľnosťou výdavkov na rôzne formy reklamy, či sú vaše náklady na propagáciu a reprezentáciu daňovo akceptovateľné z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o DPH.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených


Dátum konania

17. október 2017 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

štvrtok 12. október 2017

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca


Obsah seminára:

1) Vymedzenie reklamy

 • z pohľadu zákona o reklame,

 • z pohľadu zákona o dani z príjmov,

 • z účtovného pohľadu s dôrazom na problematiku časového rozlišovania.

2) Formy reklamy a ich daňová uznateľnosť

 • preukazovanie uznateľnosti výdavkov na reklamu a rady na čo si treba dávať pozor v prípade daňovej kontroly,

 • reklamné predmety a obchodné vzorky,

 • inzercia,

 • reklama na webe (google, facebook, heureka …),

 • reklamné pútače,

 • reklamné nápisy (automobily, budovy a pod.),

 • reklamné stojany,

 • katalógy a letáky.

3) Náklady na propagáciu a reprezentáciu, ktoré nie sú akceptované alebo sú limitované z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o DPH

 • reklamné predmety (víno, alkohol, tabak a tabakové výrobky, darčekové poukážky),

 • dary a sponzorstvo,

 • pohostenie obchodných partnerov, pracovné večere a obedy,

 • najčastejšie chyby v praxi.

4) Spotrebiteľské súťaže a výherné súťaže z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • peňažné výhry a zrážková daň,

 • nepeňažné výhry,

 • zdanenie na strane výhercu a povinnosti usporiadateľa súťaže,

 • štatút súťaže.

5) Špecifické formy reklamy a propagácie a vybrané problémy

 • zľavové portály,

 • vernostné programy,

 • zľavy, skontá, bonusy a rabaty z účtovného a daňového pohľadu, vrátane problematiky DPH,

 • poukážky ako forma podpory predaja,

 • poukážky ako forma platidla,

 • zľavové poukážky.

6) Ako dosiahnuť daňovú uznateľnosť nákladov na

 • tembuildingové aktivity,

 • športové aktivity zabezpečované pre zamestnancov,

 • honoráre umelcov v súvislosti s ich vystúpením na akciách organizovaných daňovníkom.


V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava. Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté