Slovensko-česká konferencia 2019

220,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Slovenská komora daňových poradcov v spolupráci s Komorou daňových poradcov Českej republiky Vás pozýva na konferenciu venovanú komplexnému riešeniu aktuálnych otázok dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s dôrazom na prax z pohľadu dvoch právnych systémov.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

11. apríla 2019 - 10:00 - 16:00
12. apríla 2019 - 09:00 - 16:00

Posledný deň na prihlásenie

utorok 9. apríla 2019

Témy konferencie:

1. deň

Stála prevádzkareň - porovnanie stálych prevádzkarní z pohľadu legislatívy SR a ČR z pohľadu danie z príjmov PO, agentská, službová a digitálna stála prevádzkareň, pravidlá pre vyčíslenie základu dane, problémy v praxi a praktické príklady (cash/ akruálny princíp); pohľad sudcov - výklad zmlúv a OECD komentára, praktické skúsenosti, aplikovateľnosť jazykových verzií a OECD komentárov

Moderátorka: Mária Janušková (vedúca MLK pre DPPO)

Prednášajúci SKDP: Judita Kuchtová, Marcela Bošková

Prednášajúci KDP ČR: Pavel Fekar(advokát), Jiří Nesrovnal (člen Prezídia a vedoucí Sekce DPPO při Odbornem kolegiu KDP ČR)


Večer Vás pozývame na chutný raut s hudobným doprovodom a humorným slovom Ivana Vojteka.


2. deň

Zdaňovanie odmien konateľov a členov orgánov obchodných spoločností a odmien z podielov na zisku, uplatnenie DPH na službu konateľa

Moderátori: Ľubica Dumitrescu (vedúca MLK pre DPFO), Milan Vargan (vedúci MLK pre DPH, spotrebné dane a clo)

Prednášajúci SKDP: Ľubica Dumitrescu, Miroslav Marcinčin (gestor MLK pre DPFO), Ján Skorka (člen MLK pre DPH, spotrebné dane a clo), Petra Príbelská (NSSR)

Prednášajúci KDP ČR: Robert Bezecný (daňový poradce KDP ČR), Stanislav Kryl (vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR)

Povinnosť štátu vrátiť DPH z nedobytných pohľadávok v štátoch, ktoré túto úpravu v legislatíve nemajú

Moderátor: Milan Vargan (vedúci MLK pre DPH, spotrebné dane a clo)

Prednášajúci KDP ČR: Stanislav Kryl (vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR)

Služby cestovného ruchu a necestoviek

Moderátor: Milan Vargan (vedúci MLK pre DPH, spotrebné dane a clo)

Prednášajúci SKDP: Ján Skorka (člen MLK pre DPH, spotrebné dane a clo)

Prednášajúci KDP ČR: Stanislav Kryl (vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR)


Medzi hosťami privítame aj Dr. Rumanu (NS SR), Dr. Príbelskú (NS SR), Dr. Trenčana (NS SR), Dr. Pořízkovú (NSS ČR), Dr. Šimka (NSS ČR), Ing. Jablonkovú (MF SR), Dr. Zuzikovú (MF SR), Ing. Hricovú (FR SR), Ing. Karelovú (FR SR), Ing. Kuchára (FR SR), Ing. Slivkovú (FR SR), Ing. Nátana (FR SR), Ing. Rojíkovú (FR SR), Ing. Mrázovú (FR SR), Ing. Borákovú (FR SR), Ing. Štofanovú (DÚ pre VDS), Ing. Rehákovú (DÚ pre VDS)


V prípade záujmu o ubytovanie Vám odporúčame rezerváciu ubytovania priamo v hoteli Holiday Inn . Kontakt na rezervačné oddelenie - tel.: + 421 2 482 45 125, email: reservation@holidayinn.sk Pri rezervácií ubytovania prosím uveďte kód na zľavu "CS konferencia"


V cene konferencie sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed, večera a kultúrny večerný program.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Hotel Holiday Inn Bratislava
Bajkalská 25/A
82503 Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté