Slovensko-česká konferencia 2023

250,00 € | webinar 180,00 €
Registration has been closed

Uzávierka registrácie: osobná účasť 9.5.2023 / online účasť 17.5.2023

Slovenská komora daňových poradcov v spolupráci s Komorou daňových poradcov Českej republiky Vás pozýva na XIV. ročník medzinárodnej konferencie venovanej komplexnému riešeniu aktuálnych otázok dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s dôrazom na prax z pohľadu dvoch právnych systémov. Prezentované budú názory slovenských a českých daňových poradcov, sudcov, zástupcov finančných správ či ministerstiev. 

UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke. 
Z konferencie bude zhotovený záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii do 26.5.2023.
Ak sa konferencie nemôžete zúčastniť, zaregistrujte sa do 17.5. na online a záznam bude do 26.5.2023 prístupný aj pre Vás.

Event date

18. May 2023 - 10:00 - 16:00
19. May 2023 - 09:00 - 15:00

Deadline

Wednesday 17. May 2023

Program konferencie


Program:

1.deň 18.5.2023

1. Analýza vybranej judikatúry v oblasti transferového oceňovania a jeho aplikácia správcami daní medzi materskou a dcérskou spoločnosťou v kontexte českého rozsudku 7 AFS 398/2019

Prednášajúci: JUDr. Ing. Miriam Galandová / Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

2. Reklamné služby a sponzoring vo svetle najnovšej judikatúry SD EÚ a nadväzujúcej aktuálnej  judikatúry národných súdov - pohľad DPH a DPPO

Prednášajúci:  JUDr. Ing. Peter Schmidt, Ing. Kristína Reguliová, Mag. et Mgr. Branislav Kováč / Ing. Bc. Jiří Nesrovnal


 2.deň 19.5.2023

1. Výška úrokov počas doby zadržiavania nadmerného odpočtu podľa judikatúry SD EÚ a národných súdov

Prednášajúci:  JUDr. Jozef  Vasilík / Ing. Tomáš Hajdušek

2. Príspevky / plnenia poskytované prenajímateľom nájomcovi/budúcemu nájomcovi s rôznymi praktickými súvislosťami - DPH

Prednášajúci:  Ing. Ján Skorka / Mgr. Milan Tomíček

3. Alokácia dopravy ku konkrétnej transakcii v intrakomunitárnom obchode s tovarom v kontexte DPH

Prednášajúci:  Mgr. Ľubomíra Murgašová / Ing. Stanislav Kryl


Hostia SR

JUDr. Toško BERAN, riaditeľ sekcie legislatívy MF SR

Ing. Martina BÍLIKOVÁ, riaditeľka odboru nepriamych daní MF SR

Mgr. et Mgr. Mojmír BEŇO, odbor nepriamych daní MF SR

Ing. Jana HERKOVÁ, odbor priamych daní MF SR

Ing. Ľubica ADAME, odbor priamych daní MF SR

Ing. Peter HORNIAČEK, odbor priamych daní MF SR

Ing. František CSÉFALVAY, odbor priamych daní MF SR

Ing. Bc. Michaela CONORTOVÁ, odbor priamych daní MF SR

JUDr. Pavol NAĎ, predseda NSS SR

JUDr. Petra PRÍBELSKÁ, sudkyňa NSS SR

JUDr. Juraj VALIŠ, sudca NSS SR

JUDr. Ing. Matej KAČALJAK, PF UK

Ing. Jiří ŽEŽULKA, prezident FR SR

Ing. Marcela HRICOVÁ, riaditeľka odboru daňovej metodiky FR SR - online

Ing. Silvia KARELOVÁ, odbor daňovej metodiky FR SR

Ing. Ivan NÁTAN, odbor daňovej metodiky FR SR - online

Ing. Dana SLIVKOVÁ, odbor daňovej metodiky FR SR

Ing. Zuzana SVINČÁKOVÁ, námestník riaditeľa DÚ, Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, Úsek kontroly

JUDr. Katarína BIBOVÁ, FR SR

Ing. Monika DREVENÁ, odbor daňového konania FR SR - online

 

Hostia ČR

Ing. Petra POSPÍŠILOVÁ, KDP ČR, prezidentka

Ing. Radek NEUŽIL, KDP ČR, tajemník

JUDr. PhDr. Karel ŠIMKA, NSS ČR, predseda

Mgr. Lenka KRUPIČKOVÁ, NSS ČR, soudkyně

JUDr. Barbara POŘIZKOVÁ, NSS ČR, místopředsedkyně

Mgr. Simona HORNOCHOVÁ, GFŘ, Generální ředitelka

Ing. Radek NOVOTNÝ, GFŘ, ředitel Sekce metodiky daní

Ing. Ludmila KLIMEŠOVÁ, SFÚ, zástupce ředitele a ředitelka Sekce výkonu daní I
Ubytovanie: V prípade záujmu o ubytovanie Vám odporúčame rezerváciu priamo v hoteli Apollo. Do 30.4.2023 je možné rezervovať si izbu v hoteli Apollo za zvýhodnenú cenu. Rezerváciu je potrebné zaslať emailom na hotel@apollohotel.sk  a uviesť zľavový kód: SC konferencia.  1lôžková izba 95eur / 2lôžková izba 105eur


Parkovanie:

  • Hotelové parkovisko priamo pred hotelom Apollo na Dulovom námestí (kapacita parkoviska je obmedzená)
  • V uličkách v okolí hotela Apollo. V tejto zóne Bratislavy je parkovanie regulované v čase od 14h poobede do 6h ráno a poplatok je 1,50 € / hodina  (https://paas.sk/ruzinov/)
  • Platené parkovisko Trhovisko Miletičova od Trenčianskej ulice alebo od Záhradníckej ulice – poplatok je 1€ / hod
  • Platené parkovisko Nivy centrum – prvé 3 hodiny zadarmo, potom 3 € / hodina


V cene konferencie sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed, večera a kultúrny večerný program.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Where

Apollo Hotel ****
Dulovo nám. 1
82108 Bratislava
Slovenská republika
Recepcia +421 902 944 915
Registration has been closed