Transferové oceňovanie pre začiatočníkov

90,00 € | webinár 72,00 €
72,00 € | cena pre člena SKDP
Prihlasovanie je uzavreté

Uzávierka registrácie: osobná účasť 16.11. / online 19.11.2023

V rámci seminára Vás prevedieme základnými teoretickými konceptmi a niektorými praktickými aspektmi transferového oceňovania. Popri legislatívnom rámci bude seminár venovaný metodickému rámcu Smernice OECD o transferovom oceňovaní, vrátane aplikácie jednotlivých metód. Ukážkami analýz porovnateľnosti z reálneho života si predstavíme aplikáciu najčastejšie používanej metódy čistého obchodného rozpätia. V neposlednom rade sa budeme venovať aj požiadavkám na dokumentáciu transferových cien.

Lektor: Ing. František Cséfalvay (MFSR)

UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke.
Zo seminára bude zhotovený záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii do 27.11.2023.

Dátum konania

20. novembra 2023 - 09:00 - 15:30

Posledný deň na prihlásenie

nedeľa 19. novembra 2023
Program:
  1. Teoretický rámec transferového oceňovania
  2. Legislatíva v podmienkach SR
  3. Metódy transferového oceňovania a ich aplikácia
  4. Analýzy porovnateľnosti
  5. Dokumentácia transferových cien

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté