1:0 pre účtovné, daňové a personálne aspekty Zákona o športe

85,00 € | webinár 69,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Čísla v športe nie sú dôležité len pri výsledkoch, ale aj v daniach, účtovníctve a odvodoch.

Zákon o športe reaguje na naliehavú potrebu komplexne riešiť problematiku športového odvetvia. V rámci jednodňového seminára nie je možné obsiahnuť podrobne celú problematiku zákona o športe, preto  je obsah zameraný predovšetkým na jeho ekonomické, personálne, daňové a účtovné aspekty a je určený odbornej verejnosti s týmto profesionálnym zameraním.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

28. november 2017 - 09:00 - 15:30

Lektorka: Ing. Božena Ninčáková - daňová poradkyňa


Obsah seminára:

Zákon o športe v právnom systéme SR

  • základné pojmy a definície na účely zákona o športe (športovec, športová organizácia, športový klub,  športový odborník...)

Právne vzťahy pri výkone športovej činnosti      

  • profesionálne vykonávanie športu

  • amatérske vykonávanie športu

Zákon o športe versus zákonník práce

Odvodové povinnosti pri výkone športovej činnosti

Zdaňovanie príjmov z výkonu športovej činnosti

Sponzorské zmluvy – právne, daňové a účtovné aspekt

Účtovníctvo športových organizácií


V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava . Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté