Vybrané zmeny v názoroch FR SR a aktuálne výklady vybraných problémov zo strany MF SR a FR SR

66,00 € | webinar 48,00 €
48,00 € | price for member of SKDP
Add to cart
Pri svojej praxi sa často stretávame s tým, že prečítať zákon a správne ho aplikovať nie je vždy jednoznačné. Siahame preto aj po nelegislatívnych a právne nezáväzných dokumentoch, ktoré (dúfame), že nám pomôžu. Medzi takéto patria aj usmernenia, pokyny, informácie a príklady zverejnené na webovej stránke finančnej správy. Často sa preto nimi riadime. Sledujeme však aj ich zmeny? Prednáška upriami vašu pozornosť na najpoužívanejšie, ktorých interpretácia sa časom mení. 

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Upozornenie: V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke.
Zo seminára bude zhotovený záznam, ktorý bude prihláseným účastníkom k dispozícii do 4.5.2023.

Event date

27. April 2023 - 09:00 - 13:00

Deadline

Wednesday 12. April 2023
Program:

1) Vybrané zmeny v názoroch FR SR a aktuálne výklady vybraných problémov zo strany MF SR a FR SR:

  • Uplatňovanie výdavkov FO pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku
  • Odpis záväzku a možnosť uplatnenia oslobodenia od dane v zmysle § 17 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov
  • Uplatňovanie § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov (tzv. "paušalizácia" výdavkov) a vplyv na identifikovanie nepeňažného príjmu na strane zamestnanca
  • Prvé skúsenosti s názormi FR SR počas miestneho zisťovania v súvislosti s uplatňovaním § 5 ods. 7 písm. o) ZDP
  • Názorový zvrat FR SR v súvislosti s uplatnením odpočtu DPH z reklamných služieb dodaných v rámci automobilových pretekov s presahom na rozsudok ESD (Amper Metal, Vec: C-334/20) a najnovšiu judikatúru NSSR

2) Vybrané problémy

  • Vylúčenie príjmov zdaňovaných podľa § 5 zákona o dani z príjmov z kontrolovaných transakcií a s tým spojené problémy
  • Majetok poskytnutý na prenájom a krátenie daňových odpisov do výšky tržieb z prenájmu majetku
  • Energie v súvislosti s prenajatou nehnuteľnosťou a podmienka zaplatenia vyplývajúce z § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov
  • Nemožnosť uplatnenia ubytovania hradeného obchodným partnerom do daňových výdavkov

Where

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Add to cart