Vyšetrovanie daňových trestných činov

66,00 € | webinár 48,00 €
48,00 € | cena pre člena SKDP
Pridaj do košíka

Prednáška je zameraná na problematiku daňových trestných činov a daňových podvodných konaní. Jej súčasťou sú vybrané problémy aplikačnej praxe vyšetrovania trestných činov a ich špecifiká a odlišnosti od daňového konania. Podstatný rozdiel spočíva v chápaní nositeľa dôkazného bremena, pričom v trestnom konaní ním sú orgány činné v trestnom konaní. Tie zisťujú skutkový stav veci a vyhodnocujú všetky zhromaždené dôkazy, či boli získané zákonným spôsobom a následne ich posudzujú samostatne, ako aj vo vzájomných súvislostiach.  

Lektor: JUDr. Ing. Milan Husťák 

UPOZORNENIE:  V prípade, že máte záujem zúčastniť sa online formou, prosím označte túto možnosť v objednávke. Z organizačných dôvodov je seminár prístupný len pre prihlásených účastníkov. 

Dátum konania

17. októbra 2022 - 09:00 - 13:00

Posledný deň na prihlásenie

streda 12. októbra 2022

Štruktúra prednášky:

 I. nositeľ dôkazného bremena v trestnom konaní

II. vymedzenie skutkovej vety pri daňovom trestnom čine

III. zabezpečenie dôkazov a ich zákonnosť v rámci trestného konania

IV. vybrané aplikačné problémy

V. diskusia


Realizácia vzdelávacieho podujatia je viazaná na aktuálnu pandemickú situáciu. Všetky obmedzenia a opatrenia, ktoré bude nevyhnutné dodržiavať v rámci konania tohto podujatia budú vychádzať z aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platnej v čase konania podujatia.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Pridaj do košíka